Postępowanie wyjaśniające poprowadzą z Państwem najlepsi specjaliści w swoim fachu

Zobacz, kto zaangażuje się w śledztwo:

Marcin Aluchna
Dr n. med.
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie 1986, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej i specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej. W latach 2000-2008 pracownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie na stanowisku wykładowcy. Obecnie współpracownik Działu Kształcenia Podyplomowego WUM. Autor i współautor ponad 90 publikacji. Prowadzi wykłady z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i minimalnie inwazyjnej oraz pośrednich metod wykonywania wypełnień. Członek Rady Naukowej Towarzystwa Odtworzenia Tura Polskiego.
Grzegorz Witkowski
Lek. dent.
Studiował na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, które ukończył w 2003 roku. Członek European Society of Endodontics, Polskiego Towarzystwa Endodoncji i Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Dr Witkowski jest uznanym międzynarodowym mówcą i autorem wielu artykułów dotyczących zaawansowanej endodoncji, cbct, rozwiązań CAD / CAM oraz wykorzystania mikroskopu w codziennej praktyce. Jego pasją jest fotografia z mikroskopu stomatologicznego oraz wideografia. Od 2004 roku pracuje w prywatnej klinice w Olsztynie, specjalizując się w endodoncji (głównie rekonstrukcyjnej), CAD / CAM i stomatologii estetycznej. W 2018 roku otworzył jeden z najnowocześniejszych prywatnych ośrodków stomatologicznych w Polsce. Jest również pierwszym polskim Złotym Członkiem największych międzynarodowych organizacji stomatologicznych. Jest znanym wykładowcą międzynarodowym z ponad 12-letnim doświadczeniem w prowadzeniu wykładów. Odbył liczne szkolenia międzynarodowe.
Bartłomiej Karaś
Lek. dent.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology.

Obecnie jedyny w Polsce Silver Member Style Italiano Endodontics. W 2012 roku uzyskał certyfikat Curriculum Endodontycznego Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, a od 2013 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE.

Jest uczestnikiem wielu konferencji i kursów praktycznych krajowych i ogólnoeuropejskich oraz autorem publikacji z zakresu endodoncji w czasopismach stomatologicznych. Od 2013 roku współpracuje z firmami Esdent i Poldent szkoląc lekarzy dentystów, a od 2016 wspólnie z firmą Optidentszkoli z zakresu wykorzystania tomografii komputerowej w praktyce stomatologicznej. W latach 2014-2018 był konsultantem firmy KerrEndodontics (SybronEndo). Jest współzałożycielem Dental Masters Group.

W czasie wolnym pasjonuję się fotografią i muzyką.
Mariusz Pietrzak
Dr n. med.
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2007 roku. Od tego też roku rozpoczął pracę na swojej macierzystej uczelni (2007 – 2011). Zajmuje się głównie endodoncją, stomatologią estetyczną i protetyką. W 2015 roku obronił pracę doktorską. Stale pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych konferencjach i zaawansowanych szkoleniach w kraju i za granicą, głównie we Włoszech i Szwajcarii. Jest autorem i współautorem prac naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych. Prowadzi także szkolenia w zakresie endodoncji, endodoncji mikroskopowej i ergonomii na terenie całego kraju od 2011 roku.
Agnieszka Pacyk
Dr n. med.
Akademię Medyczną ukończyła w Łodzi w 1993 roku. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się wykładami i szkoleniami w Polsce oraz zagranicą.

Przez ponad dekadę zajmowała stanowisko Professional Service Manager w firmie Dentsply wprowadzając na polski rynek innowacyjne grupy materiałów: kompomery oraz płynne kompozyty do techniki bulk flow. W 2005 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą tematyki materiałów kompozytowych. Od 16 lat jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, aktualnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Stomatologii Ogólnej.Jej zaangażowanie oraz doświadczenie jako dydaktyka zostało docenione przez studentów i uhonorowane w przez nich dwukrotnie tytułem „Najlepszego nauczyciela akademickiego w roku 2015/2016 oraz 2019/2020.

Należy m.in. do PTS oraz International College of Dentists. Prowadzi konto na temat materiałoznawstwa i znieczuleń dla studentów i dentystów na Instagramie: dentystka_idea_listka Autorka wielu artykułów z dziedziny materiałów kompozytowych i systemów wiążących. Współautorka kursu na temat znieczulenia miejscowego w stomatologii „Tu nie boli” oraz ogólnopolskiej akcji skierowanej do pacjentów na temat dentofobii.

Wielbicielka kultury włoskiej i fotografii iPhonowej. Właścicielka kolekcji wszystkich filmów DVD o przygodach Jamesa Bonda
Stanisław Jalowski
Lek. dent.
W 2003 roku ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Naucza w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego od 2004r. W tematyce radiologicznej, zarówno w zakresie tradycyjnego obrazowania jak i CB CT na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę którą przekazuje młodemu pokoleniu lekarzy dentystów oraz tym bardziej doświadczonym zarówno na kursach specjalizacyjnych jak i tych z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie.
Maciej Czerniuk
Dr hab. n. med. M. Sc.
Pediodontolog, chirurg i implantolog. Członek Rady Naukowej czasopisma Implants Polska Edycja Dental Tribiune International w dziedzinie periodontologii, chirurgii stomatologicznej i implantologii. Obecnie związany z Warszawskim Uniwersytecie Medycznym : 1995-2018 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia; 2018-do dzisiaj Zakład Chirurgii Stomatologicznej - zastępca Kierownika; Assoc. Professor. Wykładowca, autor wielu publikacji naukowych, specjalista z 27-letnim doświadczeniem. Doświadczony chirurg, posiadający wiedzę z zakresu sterownej regeneracji tkanek GTR/GBR, pokrywania recesji przeszczepami tkankowymi, operacji z zakresu chirurgii periodontologicznej. Od ponad dwudziestu lat prowadzi badania związane z chorobą przyzębia i jej wpływem na leczenie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi i przewlekłą niewydolnością mięśnia sercowego.
Maciej Mikołajczyk
Dr n. med.

Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2004 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 roku za pracę pod tytułem: „Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnicotwórczymi”. Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących profilaktyki, leczenia minimalnie inwazyjnego i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych, oraz laseroterapii w stomatologii. Jest członkiem międzynarodowego towarzystwa laseroterapii stomatologicznej SOLA (Society of Oral Laser Applications), oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Przemysław Grodecki
Dr n. med.
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 1991. W latach 1991-2015 związany z działalnością dydaktyczna i kliniczną w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej (potem Uniwersytetu Medycznego) w Łodzi. W roku 1997 uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej a w 2002 tytuł doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii. Jest autorem 11 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Prowadzi Prywatna Praktykę Stomatologiczną od 1991r. Od 2011 roku współtworzy pierwszą w Polsce Prywatną Praktykę w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy (NVC) oraz Rodzicielstwo Bliskości (AP).
Sławomir Gabryś
Lek. dent.
Studia stomatologiczne ukończył w 2004 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od dwunastu lat zajmuje się wyłącznie leczeniem kanałowym z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. Od 2011 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE. Od siedmiu lat jest Opinion Leaderem firmy Poldent, z którą prowadzi autorski program szkoleń podyplomowych z zakresu endodoncji „Endo Akademia”. Autor i współautor licznych publikacji o tematyce endodontycznej m.in. w „Endodoncja w Praktyce”, „Poradnik Stomatologiczny”, „Magazyn Stomatologiczny” , „Medical Tribune”. Endodoncja to jego pasja nie zawód.
Ewa Rusyan
Dr n. med.
Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej i specjalista II stopnia periodontologii. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej pt: “Wybrane parametry kliniczne i biochemiczne a występowanie erozji twardych tkanek zębów u pacjentów z zaburzeniami odżywiania”. Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autorka i współautorka wielu publikacji i wystąpień naukowych. Prowadzi szkolenia dla studentów i lekarzy specjalizujących się w stomatologii zachowawczej, dzieląc się doświadczeniem i wiedzą z zakresu ubytków niepróchnicowego pochodzenia, geriatrii i epidemiologii.
Błażej Szczerbaniewicz
Lek. dent.
Lekarz stomatolog specjalizujący się od ukończenia studiów w zaburzeniach czynnościowych narządu żucia i leczeniu interdycyplinarnym. Od 1999 roku związany z European Academy of Craniomandibular Disorders (EACD) i American Academy of Orofacial Pain (AAOP). Prezydent EACD na lata 2012-2013, Przewodniczący Sekcji Bólu Jamy Ustnej i Twarzy Polskiego Towarzystwa Badania Bólu od 2013 roku. Praktyk i ceniony wykładowca m.in. Wydawnictwa Kwintesencja czy też Dentsply Polska.
Jarosław Woroń
Dr hab. n. med.
Doktor habilitowany w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, absolwent Akademii Medycznej im . Mikołaja Kopernika w Krakowie, specjalista farmakologii, farmakolog kliniczny , adiunkt w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Nr 1 i Oddziale Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant z zakresu farmakoterapii oraz antybiotykoterapii. Zajmuje się praktycznymi aspektami farmakoterapii, farmakologicznym leczeniem bólu , antybiotykoterapią kliniczną oraz polekowymi działaniami niepożądanymi problemem interakcji leków. w praktyce klinicznej oraz występowaniem zdarzeń niepożądanych w placówkach służby zdrowia. Jest autorem i współautorem ponad 500 prac i doniesień zjazdowych z zakresu farmakologii klinicznej , farmakoterapii, antybiotykoterapii, medycyny bólu, działań niepożądanych leków a także interakcji leków. Autorem i współautorem 35 książek, i 4 podręczników akademickich z zakresu farmakologii i farmakoterapii, psychofarmakologii oraz medycyny bólu. Sekretarz Zarządu Polskiego Towarzystwa Badania Bólu , członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii oraz Europejskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej . Współautor zaleceń klinicznych o zasięgu krajowym.
Renata Dziedzicka
Mgr
Mgr Terapii Zajęciowej, Trener Biznesu, Technik Dentystyczny, szkoleniowiec i wykładowca. Jest certyfikowanym trenerem higieny jamy ustnej. Od 25 lat zajmuje się prowadzeniem pracowni protetyki dentystycznej oraz konsultacją pacjentów pod kątem doboru technik i narzędzi do higieny jamy ustnej, zębów własnych oraz prac protetycznych stałych/ruchomych (korony, mosty, implanty, protezy) a także aparatów ortodontycznych stałych, jak również nakładek typu clear.