Zespół Prelegentów:
Dr n. med. Marcin Aluchna

Pracownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej w Warszawie na stanowisku wykładowcy oraz współpracownik Działu Kształcenia Podyplomowego WUM. Autor i współautor ponad 90 publikacji. Prowadzi wykłady z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i minimalnie inwazyjnej oraz pośrednich metod wykonywania wypełnień. Członek Rady Naukowej Towarzystwa Odtworzenia Tura Polskiego.

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie 1986, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej i specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej. W latach 2000-2008 pracownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie na stanowisku wykładowcy. Obecnie współpracownik Działu Kształcenia Podyplomowego WUM. Autor i współautor ponad 90 publikacji. Prowadzi wykłady z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i minimalnie inwazyjnej oraz pośrednich metod wykonywania wypełnień. Członek Rady Naukowej Towarzystwa Odtworzenia Tura Polskiego.

Dr Edyta Adamczyk – Kutera

Medycyna estetyczna to jej pasja i dziedzina której tajniki zgłębia na szkoleniach, kongresach krajowych i międzynarodowych. Prowadziła wykłady z zakresu dermatologii estetycznej, jak i wypowiadała się podczas produkcji programów telewizyjnych . Ekspert, otaczająca swoją opieką wiele polskich gwiazd. Karierę zawodową z powodzeniem łączy z akademicką – wykłada podczas krajowych i międzynarodowych kongresów medycyny estetycznej.

Dr n. med. Michał Jegier

Doktor nauk medycznych w zakresie stomatologii .Zajmuje się stomatologią mikroskopową, specjalizuje się w endodoncji oraz mikrochirurgii. Jest perfekcjonistą ,a praca z mikroskopem operacyjnym pozwala mu stale doskonalić umiejętności. Autor kursów poświęconych tematyce endodontycznej i pracy z mikroskopem zabiegowym. Wykłada endodoncję kliniczną dla studentów Studiów Anglojęzycznych UM w Łodzi.

Absolwent Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doktor nauk medycznych w zakresie stomatologii. Od 2007 roku zajmuje się stomatologią mikroskopową, specjalizuje się w endodoncji oraz mikrochirurgii. Jest perfekcjonistą a praca z mikroskopem operacyjnym pozwala mu stale doskonalić umiejętności. Autor kursów poświęconych tematyce endodontycznej i pracy z mikroskopem zabiegowym. Wykłada Endodoncję Kliniczną dla studentów Studiów Anglojęzycznych UM w Łodzi.

Dr n. med. Przemysław Grodecki

Związany z działalnością dydaktyczna i kliniczną w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej a następnie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest autorem 11 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Prowadzi Prywatna Praktykę Stomatologiczną oraz współtworzy pierwszą w Polsce Prywatną Praktykę w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy (NVC) oraz Rodzicielstwo Bliskości (AP).

Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi z 1991. W latach 1991-2015 związany z działalnością dydaktyczna i kliniczną w Instytucie Stomatologii Akademii Medycznej (potem Uniwersytetu Medycznego) w Łodzi. W roku 1997 uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej a w 2002 tytuł doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii. Jest autorem 11 publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Prowadzi Prywatna Praktykę Stomatologiczną od 1991r. Od 2011 roku współtworzy pierwszą w Polsce Prywatną Praktykę w oparciu o Porozumienie Bez Przemocy (NVC) oraz Rodzicielstwo Bliskości (AP).

Lek. Dent. Katarzyna Michalska

Na co dzień zajmuje się stomatologią zachowawczą, endodoncją, oraz protetyką. Jej pasją jest okluzja i szeroko rozumiana stomatologia estetyczna. Szczególnie interesuje ją technika iniekcji z zastosowaniem płynnych materiałów kompozytowych. W codziennej pracy wykorzystuje mikroskop, Occlusense i inne urządzenia, które wspomagają uzyskanie pożądanej jakości leczenia. Na bieżąco szkoli stażystów i młodych lekarzy wykorzystując własne doświadczenie praktyczne oraz wiedzę zdobytą na licznych sympozjach i kursach, prowadzonych przez najlepszych wykładowców z całego świata.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Od 2009 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Legnicy, gdzie proponuje pacjentom kompleksowe leczenie przy współpracy z ortodontami, chirurgami szczękowymi i fizjoterapeutą. W codziennej pracy wykorzystuje mikroskop, Occlusense i inne urządzenia, które wspomagają uzyskanie pożądanej jakości leczenia. Jej dbałość o szczegóły i priorytetowe traktowanie potrzeb oraz oczekiwań pacjentów zapewnia pomyślne efekty zabiegów nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

Na co dzień zajmuje się stomatologią zachowawczą, endodoncją, oraz protetyką. Jej pasją jest okluzja i szeroko rozumiana stomatologia estetyczna. Szczególnie interesuje ją technika iniekcji z zastosowaniem płynnych materiałów kompozytowych.

Na bieżąco szkoli stażystów i młodych lekarzy wykorzystując własne, bogate doświadczenie praktyczne oraz wiedzę zdobytą na licznych sympozjach i kursach, prowadzonych przez najlepszych wykładowców z całego świata. Poza stomatologią lubi podróżować, spotykać się z przyjaciółmi i uprawiać Tai Chi, aby zadbać o formę.

Dr n. med. Maciej Nowak

Nauczyciel akademicki, specjalista periodontolog, specjalista stomatologii ogólnej, manager ochrony zdrowia. Tłumacz z języków włoskiego oraz angielskiego, prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Warszawie. Obecnie jest adiunktem, pełni funkcję mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie periodontologii oraz sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Jest autorem, współautorem, redaktorem i tłumaczem z języków włoskiego oraz angielskiego licznych publikacji naukowych. Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny gdzie rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Pełni funkcję mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie periodontologii, sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, członka European Federation of Periodontology (EFP) oraz Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS). Jest autorem i współautorem, redaktorem i tłumaczem z języków włoskiego oraz angielskiego licznych publikacji naukowych, podręczników, opracowań, wystąpień, wykładów i warsztatów.

Jest promotorem i recenzentem prac naukowych, był rektorem uczelni wyższej, zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Stomatologii w Warszawie, naczelnym stomatologiem Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, pełnił i pełni funkcję eksperta dla licznych instytucji: Sejmowej Komisji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowej i Naczelnej Izby Lekarskie

Dr n. med. Piotr Wychowański

Wieloletni nauczyciel akademicki, adiunkt. Tutor i współorganizator masterskiego programu implantologicznego Kliniki Świętego Serca w Rzymie. Akredytowany badacz uprawniony do projektowania i przeprowadzania badań naukowych na zwierzętach POLLASA. Recenzent licznych czasopism z Listy Filadelfijskiej. Autor patentów krajowych i zagranicznych z zakresu implantologii i inżynierii materiałowej . Twórca trzech nowatorskich metod operacyjnych i międzynarodowej klasyfikacji dotyczącej implantologii natychmiastowej. Doktor Nauk Medycznych, Lekarz Stomatolog, Lekarz Medycyny, Inżynier Biomateriałów Specjalista pierwszego i drugiego stopnia Chirurgii stomatologicznej, Master of Dental Implants Uniwersytetu Kolonia (Niemcy) i Uniwersytetu Kalifornia Los Angeles (Stany Zjednoczone), Absolwent Uniwersytetu Stomatologicznego Harvarda w Bostonie USA - Harvard School of Dental Medicine, Osteology Research Academy (Doctor of Good Research Practice and Essentials of Resesarch Metodology), Lider Umiejętności z zakresu implantoprotetyki, wieloletni nauczyciel akademicki, adiunkt Akademii Medycznej a następnie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, tutor i współorganizator masterskiego programu implantologicznego Kliniki Świętego Serca w Rzymie (Włochy), akredytowany badacz uprawniony do projektowania i przeprowadzania badań naukowych na zwierzętach POLLASA, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej OSIS, Członek American Academy of Periodontology i European Organization for Osseointegration.

Członek Zespołu interdyscyplinarnego do spraw działalności upowszechniającej naukę w zakresie podniesienia poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek komitetów redakcyjnych czasopism naukowych z Listy Filadelfijskiej o najwyższym wskaźniku oddziaływania (International Journal of Environmental Research and Public Health – IF=3,39 oraz Applied Sciences – IF= 2,679). Recenzent licznych (ponad 12 czasopism) z Listy Filadelfijskiej. Autor 6 patentów krajowych i zagranicznych z zakresu implantologii i inżynierii materiałowej. Autor licznych publikacji naukowych o łącznym wskaźniku oddziaływania IF ponad 78. Twórca trzech nowatorskich metod operacyjnych i międzynarodowej klasyfikacji dotyczących implantologii natychmiastowej. W rankingu naukowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 2018-2021 najlepiej publikujący stomatolog (20 miejsce wśród wszystkich pracowników naukowych WUM).

Laureat nagród naukowych, dydaktycznych i specjalnych Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Współpracuje naukowo z Politechniką Warszawską, Państwową Akademią Nauk, Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Harvard School of Dental Medicine, Uniwersytetem Arizona (USA), Uniwersytetem Ohio State (USA), Uniwersytetem Youngstown State (USA), Uniwersyterem w Mediolanie (Włochy), Uniwersytetem w Lund (Szwecja) i Uniwersytetem Shizouoka (Japonia).

Prowadzi od 1993r własną wysoko specjalistyczną klinikę stomatologiczną, w której świadczy obok innowacyjnych zabiegów z zakresu implantologii stomatologicznej opiekę z zakresu stomatologii holistycznej. W ramach prowadzonej działalności został: Laureatem Konkursu Teraz Polska, Laureatem Konkursu Super Medicus Warszawskiej Izby Przedsiębiorców, Laureatem Pereł Innowacji Rady Głównej Instytutów Badawczych, Członkiem Kapituły Konkursu Super Medicus, Laureatem Znaku Jakości Przedsiębiorców Wiktoria - Osobowość Roku.

W ramach prowadzonej działalności charytatywnie wspiera leczenie pacjentów chorych na Epidermolysis Bullosa, promocję zdrowia wśród dzieci i Pigmejów w Afryce oraz Klub Sportowy juniorski MKS Ciechanów.

Dr hab. n. med. M. Sc. Maciej Czerniuk

Członek Rady Naukowej czasopisma Implants Polska Edycja Dental Tribiune International w dziedzinie periodontologii, chirurgii stomatologicznej i implantologii. Doświadczony chirurg, posiadający wiedzę z zakresu sterowanej regeneracji tkanek GTR/GBR, pokrywania recesji przeszczepami tkankowymi, operacji z zakresu chirurgii periodontologicznej. Od ponad dwudziestu lat prowadzi badania związane z chorobą przyzębia i jej wpływem na leczenie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi i przewlekłą niewydolnością mięśnia sercowego. Pediodontolog, chirurg i implantolog. Członek Rady Naukowej czasopisma Implants Polska Edycja Dental Tribiune International w dziedzinie periodontologii, chirurgii stomatologicznej i implantologii. Obecnie związany z Warszawskim Uniwersytecie Medycznym : 1995-2018 Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia; 2018-do dzisiaj Zakład Chirurgii Stomatologicznej - zastępca Kierownika; Assoc. Professor.

Wykładowca, autor wielu publikacji naukowych, specjalista z 27-letnim doświadczeniem. Doświadczony chirurg, posiadający wiedzę z zakresu sterownej regeneracji tkanek GTR/GBR, pokrywania recesji przeszczepami tkankowymi, operacji z zakresu chirurgii periodontologicznej. Od ponad dwudziestu lat prowadzi badania związane z chorobą przyzębia i jej wpływem na leczenie pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi i przewlekłą niewydolnością mięśnia sercowego.

Dr n. med. Piotr Okoński

Jest autorem ponad kilkudziesięciu publikacji z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki stomatologicznej oraz implantologii, które ukazały się drukiem w fachowych periodykach krajowych i zagranicznych. Twórca wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej, wygłaszanych na krajowych i międzynarodowych kongresach stomatologicznych. Obecnie pełni funkcję adiunkta oraz prowadzi liczne szkolenia z zakresu protetyki stomatologicznej i implantologii.

mgr Paweł Nadolski

Specjalizuje się w wykonywaniu uzupełnień ceremicznych. Prowadzi pracownie gdzie wspólnie z Ziemowitem Binarsch i Maciejem Bączkowskim dba o to, aby zawsze móc zagwarantować precyzję i wysoką jakość wykonywania prac. Od początku działalności współpracuje z firmą Ivoclar, Vivadent, której materiały wykorzystuje w swojej pracy. Prowadzi konsultacje i kursy z zakresu wykorzystywania materiałów ceramicznych.

Dr n. med. Agnieszka Pacyk

Zajmuje się głównie endodoncją, stomatologią estetyczną i protetyką. Stale pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych konferencjach i zaawansowanych szkoleniach w kraju i za granicą, głównie we Włoszech i Szwajcarii. Prowadzi także szkolenia w zakresie endodoncji, endodoncji mikroskopowej i ergonomii na terenie całego kraju. Jest autorem i współautorem prac naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych.

Akademię Medyczną ukończyła w Łodzi w 1993 roku. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się wykładami i szkoleniami w Polsce oraz zagranicą

Przez ponad dekadę zajmowała stanowisko Professional Service Manager w firmie Dentsply wprowadzając na polski rynek innowacyjne grupy materiałów : kompomery oraz płynne kompozyty do techniki bulk flow .

W 2005 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą tematyki materiałów kompozytowych . Od 16 lat jest pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, aktualnie na stanowisku adiunkta w Zakładzie Stomatologii Ogólnej. Jej zaangażowanie oraz doświadczenie jako dydaktyka zostało docenione przez studentów i uhonorowane w przez nich dwukrotnie tytułem „Najlepszego nauczyciela akademickiego w roku 2015/2016 oraz 2019/2020.

Należy m.in. do PTS oraz International College of Dentists. Prowadzi konto na temat materiałoznawstwa i znieczuleń dla studentów i dentystów na Instagramie :dentystka_idea_listka

Autorka wielu artykułów z dziedziny materiałów kompozytowych i systemów wiążących. Współautorka kursu na temat znieczulenia miejscowego w stomatologii „Tu nie boli” oraz ogólnopolskiej akcji skierowanej do pacjentów na temat dentofobii.

Wielbicielka kultury włoskiej i fotografii iiPhonowej . Właścicielka kolekcji wszystkich filmów DVD o przygodach Jamesa Bonda.

Dr n. med. Mariusz Pietrzak

Zajmuje się głównie endodoncją, stomatologią estetyczną i protetyką. Stale pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych konferencjach i zaawansowanych szkoleniach w kraju i za granicą, głównie we Włoszech i Szwajcarii. Prowadzi także szkolenia w zakresie endodoncji, endodoncji mikroskopowej i ergonomii na terenie całego kraju. Jest autorem i współautorem prac naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2007 roku. Od tego też roku rozpoczął pracę na swojej macierzystej uczelni (2007 – 2011). Zajmuje się głównie endodoncją, stomatologią estetyczną i protetyką. W 2015 roku obronił pracę doktorską. Stale pogłębia swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych konferencjach i zaawansowanych szkoleniach w kraju i za granicą, głównie we Włoszech i Szwajcarii. Jest autorem i współautorem prac naukowych w recenzowanych czasopismach naukowych. Prowadzi także szkolenia w zakresie endodoncji, endodoncji mikroskopowej i ergonomii na terenie całego kraju od 2011 roku.

Lek. dent. Aleksandra Szczepkowska – Kroc

Jest asystentem Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, gdzie prowadzi zarówno zajęcia dla studentów jak i zajmuje się badaniami naukowymi. Poza chirurgią praktykuje szeroko rozumianą stomatologię odtwórczą, a szczególnie dwa główne jej aspekty – protetykę i implantologię. Szkoli się nieustannie i dba, aby wszystko co robi dla pacjentów było wykonane perfekcyjnie, funkcjonalnie i atraumatycznie.

Początki jej kariery zawodowej związane były z Kliniką Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a obecnie jest jednym z asystentów Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, gdzie prowadzi zarówno zajęcia dla studentów, jak i zajmuje się badaniami naukowymi.

Na co dzień, poza chirurgią, praktykuje szeroko rozumianą stomatologię odtwórczą, a szczególnie dwa główne jej aspekty – protetykę i implantologię.

Szkoli się nieustannie i dba, aby wszystko, co robi dla pacjentów, było wykonane perfekcyjnie, funkcjonalnie, pięknie i najbardziej atraumatycznie, jak to tylko możliwe.

Lek. stom. Stanisław Jalowski

Naucza w Zakładzie Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo – Twarzowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W tematyce radiologicznej, zarówno w zakresie tradycyjnego obrazowania jak i CBCT na bieżąco uzupełnia swoją wiedzę. Następnie przekazuje ją młodemu pokoleniu lekarzy dentystów oraz tym bardziej doświadczonym zarówno na kursach specjalizacyjnych jak i tych z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie. Początki jej kariery zawodowej związane były z Kliniką Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a obecnie jest jednym z asystentów Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, gdzie prowadzi zarówno zajęcia dla studentów, jak i zajmuje się badaniami naukowymi.

Na co dzień, poza chirurgią, praktykuje szeroko rozumianą stomatologię odtwórczą, a szczególnie dwa główne jej aspekty – protetykę i implantologię. Szkoli się nieustannie i dba, aby wszystko, co robi dla pacjentów, było wykonane perfekcyjnie, funkcjonalnie, pięknie i najbardziej atraumatycznie, jak to tylko możliwe.

Lek. stom. Michał Nawrocki

Uzyskał tytuł naukowy Master of Science in Lasers in Dentistry. Ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach zarówno w Polsce, jak i za granicą. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w implantologii, laseroterapii, implantoprotetyce, technikach CAD CAM oraz nawigacji komputerowej. Organizuje kursy i szkolenia wspólnie z żoną w swojej klinice oraz jest wykładowcą w kraju i za granicą. Michał Nawrocki ukończył studia na Akademii Medycznej w Gdańsku w 1998 r. W latach 1999-2004 pracował jako asystent w Katedrze i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej AMG. W roku 2009 uzyskał tytuł implantologa po certyfikacji na Uniwersytecie Goethego w Frankfurcie nad Menem. Po odbyciu studiów podyplomowych na Uniwersytecie RWTH w Aachen w latach 2016-2018 obronił Master Thesis pt.:” Comparison of two methods of periimplantitis treatment with the use of Nd:YAG and Er:YAG laser” i uzyskał tytuł naukowy: Master of Science in Lasers in Dentistry.

Ciągle podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach zarówno w Polsce, jak i za granicą. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w implantologii, laseroterapii, implantoprotetyce, technikach CAD CAM oraz nawigacji komputerowej.

Michał Nawrocki organizuje kursy i szkolenia w swojej Klinice, którą prowadzi wspólnie z żoną Agnieszką Dojlidko-Nawrocką oraz jest wykładowcą w kraju i za granicą, między innymi w Kanadzie, Słowenii, Niemczech, Austrii, Rosji.

Dr n. med. Maciej Mikołajczyk

Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2004 r. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 r. za pracę pod tytułem: „Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnicotwórczymi”. Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących profilaktyki, leczenia minimalnie inwazyjnego i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych oraz laseroterapii w stomatologii. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Laseroterapii Stomatologicznej SOLA (Society of Oral Laser Applications) oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Adam Kadelski

Specjalista ds. technologii CAD-CAM w stomatologii, ceramista oraz wykładowca w kraju i za granicą. Certyfikowany technik dentystyczny z 7-letnim doświadczeniem. Specjalizuję się w protokołach stomatologii cyfrowej. Jako 1 z 40 osób na świecie ukończył 3 miesięczny kurs w firmie Zirkonzahn - stając się dzięki temu konsultantem firmy w Polsce. Wszystkie poprzednie stanowiska wpłynęły na to kim jest dzisiaj - od zawodu technika dentystycznego, poprzez bycie częścią grupy wsparcia technicznego i technologicznego, do bycia konsultantem, a następnie wykładowcą na scenie wydarzeń branżowych.

dr n. med. Ewa Jaskowska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu z 1985 roku. Od 1990 r. prowadzi prywatna praktykę ukierunkowaną na estetykę stomatologiczną. Współpracuje z Katedrą i Zakładem Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2005 r. obroniła rozprawę doktorską z zakresu wpływu lamp polimeryzacyjnych na stan antyoksydacyjny śliny. Jest autorką i współautorką publikacji, prowadzi wykłady m. in. z tematyki: światło w stomatologii, nanotechnologia w stomatologii, mosty adhezyjne. Posiada doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu warsztatów. Współorganizatorka cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji pt. „Poszerzamy horyzonty”, do 2014r współtwórca i redaktor prowadząca czasopisma „Forum Stomatologii Praktycznej”.