Marcin Aluchna
dr n. med.
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej i specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej. W latach 2000-2008 pracownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie na stanowisku wykładowcy. Obecnie współpracownik Działu Kształcenia Podyplomowego WUM. Autor i współautor ponad 90 publikacji. Prowadzi wykłady z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i minimalnie inwazyjnej oraz pośrednich metod wykonywania wypełnień. 
Agnieszka Pawlik
dr n. med. 
Absolwentka Oddziału Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W 2001 r. stypendystka Rządu Francji w dziedzinie periodontologii na Fakultecie Stomatologii Uniwersytetu w Nantes. Rozprawa doktorska, egzamin specjalizacyjny z zakresu paradontologii zdany z wyróżnieniem. Od 2001 r. prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę.
Oskar Kaczmarek
lek. stom.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dyrektor ds. naukowych Instytutu Medycyny Zapobiegawczej.  Szkoleniowiec, autor publikacji w czasopismach specjalistycznych. Prelegent na licznych konferencjach dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i warsztatach dla pacjentów, specjalizujący się w tematyce mikrobioty i układu immunologicznego błon śluzowych. 
Magdalena Szumska
dr ekon. 
Ekspert w zakresie zarządzania jednostkami medycznymi. Doktoryzowała się w 2004 roku z coachingu jako metody zarządzania zasobami ludzkimi w polskich szpitalach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła Institut de Gestion de Rennes IGR-IAE (Universitè de Rennes). Jest wykładowcą i doradcą biznesowym. Realizuje badania naukowe z zarządzania i marketingu. Autorka ponad stu publikacji z dziedziny zarządzania i relacji z klientem - pacjentem.
Agnieszka Kozuń
dr n.med.  
Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi z 2004 roku. Po studiach, które zakończyła z wyróżnieniem, uzyskała tytuł specjalisty stomatologii zachowawczej z endodoncją. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystentka w Zakładzie Endodoncji UM w Łodzi (2004 - 2018) i prowadząc Centrum Stomatologii Art-Dental w Łodzi. W maju 2011 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Powtórne leczenie endodontyczne. Badania in vitro". W roku 2017 poszerzyła działalność otwierając kolejną praktykę w Bukowcu. Równolegle w tym czasie rozpoczęła szkolenia z zakresu endodoncji dla lekarzy. Okazało się, że zbierane latami doświadczenie i przypadki kliniczne zbudowały bogatą bazę, z której mogą teraz czerpać inni. Autorka wielu prac naukowych. Stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach endodontycznych w kraju i za granicą. Mama Ali i Franka.
Katarzyna Brus – Sawczuk
dr n. med.  
Ukończyła Śląską Akademię Medyczną w 1992 roku i tam pracowała do 2001 roku jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. W 1999 roku obroniła pracę doktorską, a w 2001 roku uzyskała stopień specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Od 2001 do 2014 roku pracowała w Zakładzie stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta. Obecnie nauczyciel akademicki-adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi ćwiczenia, wykłady i kursy w Polsce i zagranicą. Autorka wielu publikacji głównie w polskich czasopismach branżowych a także kilku zagranicznych. Lubi prace z młodzieżą, od 2014 roku jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego. Od 1993 roku prowadzi prywatna praktykę stomatologiczną, specjalizuje się w zakresie leczenia endodontycznego pod mikroskopem a także stomatologii estetycznej.
Aneta Olszewska
dr n. med.

Klinika Wad Rozwojowych Twarzy
Poradnia Stomatologii Dziecięcej
Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej
Uniwersytet Medyczny im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu.

Maciej Nowak
dr n. med.  

Nauczyciel akademicki, specjalista periodontolog, specjalista stomatologii ogólnej, manager ochrony zdrowia, tłumacz z języków włoskiego oraz angielskiego, prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Warszawie.
Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny gdzie rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Szczękowo – Twarzowej. Obecnie jest wykładowcą w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia WUM.
Pełni funkcję mazowieckiego konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie periodontologii, sekretarza generalnego Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, członka European Federation of Periodontology (EFP) oraz Sekcji Periodontologii Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS). Jest autorem i współautorem, redaktorem i tłumaczem z języków włoskiego oraz angielskiego licznych publikacji naukowych, podręczników, opracowań, wystąpień, wykładów i warsztatów.
Jest promotorem i recenzentem prac naukowych, był rektorem uczelni wyższej, zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Stomatologii w Warsdzawie, naczelnym stomatologiem Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych, pełnił i pełni funkcję eksperta dla licznych instytucji: Sejmowej Komisji Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Okręgowej i Naczelnej Izby Lekarskiej.

Michał Łęski
dr n. med.  
Ukończył stomatologię na Akademii Medycznej w Łodzi 1999 roku. W 2004 roku z wyróżnieniem uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na podstawie badań z zakresu mikrochirurgii endodontycznej. W 2008 roku zdał egzamin specjalizacyjny ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. Od 1999 roku dr Michał Łęski jest pracownikiem Zakładu Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE) i Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE). Jest autorem i współautorem ponad 40 publikacji w polskich i międzynarodowych czasopismach. Od 2007 prowadzi własną praktykę stomatologiczną nakierowaną na endodoncję, mikrochirurgię endodontyczną i implantologię. Zajmuje się także szkoleniami i wykładami z zakresu endodoncji zarówno w Polsce jak i za granicą.
Tomasz Murgrabia
Adwokat
Właściciel kancelarii Adwokackiej (http://www.murgrabia-adwokat.pl)  prowadzi sprawy: karne, karno- skarbowe,  błąd w sztuce lekarskiej; cywilne, rodzinne - rozwody, spadkowe, odszkodowawcze; prawo pracy, administracyjne; obsługa prawna.
Anita Polewska
Doświadczony asystent
 
Marzena Kucia
Dr n. biol.
absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, wydział biologia. Obroniła doktorat na wydziale nauk przyrodniczo-matematycznych na Uniwersytecie w Poczdamie z zakresu fizjologii żywienia. Naukowo związana z Leibniz Institute for Farm Animal Biology (FBN), Niemcy; Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN. Główne zainteresowania badawcze to wpływ programowania żywieniowego na rozwój oraz zdrowie człowieka a także aktywne promowanie mądrej suplementacji opartej na faktach naukowych.