Marcin Aluchna
dr n. med.
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej i specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej. W latach 2000-2008 pracownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie na stanowisku wykładowcy. Obecnie współpracownik Działu Kształcenia Podyplomowego WUM. Autor i współautor ponad 90 publikacji. Prowadzi wykłady z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i minimalnie inwazyjnej oraz pośrednich metod wykonywania wypełnień. 
Piotr Okoński
dr n. med. 
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Od roku 1995 pracuje w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej. Obecnie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. 
Agnieszka Pawlik
dr n. med. 
Absolwentka Oddziału Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W 2001 r. stypendystka Rządu Francji w dziedzinie periodontologii na Fakultecie Stomatologii Uniwersytetu w Nantes. Rozprawa doktorska, egzamin specjalizacyjny z zakresu paradontologii zdany z wyróżnieniem. Od 2001 r. prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę.
Oskar Kaczmarek
lek. stom.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dyrektor ds. naukowych Instytutu Medycyny Zapobiegawczej.  Szkoleniowiec, autor publikacji w czasopismach specjalistycznych. Prelegent na licznych konferencjach dla lekarzy, farmaceutów, dietetyków i warsztatach dla pacjentów, specjalizujący się w tematyce mikrobioty i układu immunologicznego błon śluzowych. 
Magdalena Szumska
dr ekon. 
Ekspert w zakresie zarządzania jednostkami medycznymi. Doktoryzowała się w 2004 roku z coachingu jako metody zarządzania zasobami ludzkimi w polskich szpitalach na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła Institut de Gestion de Rennes IGR-IAE (Universitè de Rennes). Jest wykładowcą i doradcą biznesowym. Realizuje badania naukowe z zarządzania i marketingu. Autorka ponad stu publikacji z dziedziny zarządzania i relacji z klientem - pacjentem.
Agnieszka Kozuń
dr n.med.  
Absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi z 2004 roku. Po studiach, które zakończyła z wyróżnieniem, uzyskała tytuł specjalisty stomatologii zachowawczej z endodoncją. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako asystentka w Zakładzie Endodoncji UM w Łodzi (2004 - 2018) i prowadząc Centrum Stomatologii Art-Dental w Łodzi. W maju 2011 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Powtórne leczenie endodontyczne. Badania in vitro". W roku 2017 poszerzyła działalność otwierając kolejną praktykę w Bukowcu. Równolegle w tym czasie rozpoczęła szkolenia z zakresu endodoncji dla lekarzy. Okazało się, że zbierane latami doświadczenie i przypadki kliniczne zbudowały bogatą bazę, z której mogą teraz czerpać inni. Autorka wielu prac naukowych. Stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach endodontycznych w kraju i za granicą. Mama Ali i Franka.
Katarzyna Brus – Sawczuk
dr n. med.  
Ukończyła Śląską Akademię Medyczną w 1992 roku i tam pracowała do 2001 roku jako nauczyciel akademicki w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej. W 1999 roku obroniła pracę doktorską, a w 2001 roku uzyskała stopień specjalisty w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Od 2001 do 2014 roku pracowała w Zakładzie stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta. Obecnie nauczyciel akademicki-adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi ćwiczenia, wykłady i kursy w Polsce i zagranicą. Autorka wielu publikacji głównie w polskich czasopismach branżowych a także kilku zagranicznych. Lubi prace z młodzieżą, od 2014 roku jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego. Od 1993 roku prowadzi prywatna praktykę stomatologiczną, specjalizuje się w zakresie leczenia endodontycznego pod mikroskopem a także stomatologii estetycznej.