Marcin Aluchna
dr n. med.
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie 1986, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej i specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej. W latach 2000-2008 pracownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie na stanowisku wykładowcy. Obecnie współpracownik Działu Kształcenia Podyplomowego WUM. Autor i współautor ponad 90 publikacji. Prowadzi wykłady z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i minimalnie inwazyjnej oraz pośrednich metod wykonywania wypełnień. Członek Rady Naukowej Towarzystwa Odtworzenia Tura Polskiego.
Piotr Okoński
dr n. med.
Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Od roku 1995 pracuje w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Obecnie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu protetyki stomatologicznej i implantologii
Agnieszka Kozuń
dr n. med. 
Studia stomatologiczne ukończyła z wyróżnieniem w roku 2003 na wydziale lekarsko-dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uzyskując I lokatę. Osiągnięcia naukowe w trakcie studiów umożliwiły jej dalszy rozwój i podjęcie pracy na stanowisku asystenta w Zakładzie Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji UM w Łodzi, z którym związana jest od 2004 roku.
W 2008 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie endodoncji i stomatologii zachowawczej. W marcu 2009 roku rozpoczęła prowadzenie prywatnej praktyki stomatologicznej, zakładając Art Dental Centrum Stomatologii Estetycznej w Łodzi. W maju 2011 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską pt. "Powtórne leczenie endodontyczne. Badania in vitro". Jej pasją jest mikroskopowe leczenie kanałowe, a doświadczenie wykorzystuje podczas szkoleń i wykładów na ogólnopolskich szkoleniach dla lekarzy dentystów.
Sławomir Gabryś
lek. stom.  
Studia stomatologiczne ukończył w 2004 roku na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od dwunastu lat zajmuje się wyłącznie leczeniem kanałowym z zastosowaniem mikroskopu zabiegowego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego oraz European Society of Endodontology. Od 2011 roku współpracuje z Działem Badawczym PTE.
Od siedmiu lat jest Opinion Leaderem firmy Poldent, z którą prowadzi autorski program szkoleń podyplomowych z endodoncji Endo Akademia. Autor i współautor licznych publikacji o tematyce endodontycznej m.in. w „Endodoncja w Praktyce”, „Poradnik Stomatologiczny”, „Magazyn Stomatologiczny” , „Medical Tribune”.
W 2019 roku został członkiem Dental Masters Group.  Endodoncja to jego pasja nie zawód.
Maciej Mikołajczyk
dr n. med.  
Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 2004 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 roku za pracę pod tytułem: „Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnicotwórczymi”. Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących profilaktyki, leczenia minimalnie inwazyjnego i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych, oraz laseroterapii w stomatologii. Jest członkiem międzynarodowego towarzystwa laseroterapii stomatologicznej SOLA (Society of Oral Laser Applications), oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Nieustannie doskonali swoje umiejętności i zwiększa doświadczenie w pracy lekarza stomatologa biorąc udział w licznych kursach i szkoleniach, zarówno teoretycznych jak i praktycznych.
Jan Gołębiewski
 

Światowej sławy profiler i psycholog kryminalny, który specjalnie dla Uczestników Konferencji przygotuje wykład o zębach i śladach zębów pozostawionych na miejscu zbrodni.
Jan Gołębiowski to biegły z listy Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie psychologii. W latach 2005-2008 pracował jako psycholog w Sekcji Psychologów Komendy Stołecznej Policji.
Brał udział w licznych kursach specjalistycznych obejmujących psychologię zaburzeń, patologię społeczną i metodykę profilowania sprawców przestępstw agresywnych (USA, Węgry, Polska). Autor książki „Profilowanie kryminalne. Wprowadzenie do sporządzania charakterystyki psychofizycznej nieznanych sprawców przestępstw”.
Założył Centrum Psychologii Kryminalnej, członek Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce. Pracuje na Oddziale Psychiatrii Sądowej Mazowieckiego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z zakresu psychologii kryminalnej oraz profilowania psychologicznego nieznanych sprawców przestępstw.