Triki z mojej praktyki
Zastosowanie materiałów bioaktywnych, włókien syntetycznych i elementów prefabrykowanych w codziennej praktyce i rekonstrukcjach estetycznych
Prelegent: dr n. med. Marcin Aluchna

7.10.2020

Podczas warsztatów z dr Marcinem Aluchną:
 •  

  Podpatrzysz triki i autorskie metody pracy stosowane w różnych przypadkach klinicznych na styku stomatologii zachowawczej i protetyki,
 •  

  Wdrożysz ZŁOTE zasady postępowania z pacjentem krok po kroku, od diagnostyki i planowania do wykonania rekonstrukcji, z uwzględnieniem zależności łączących funkcjonalność i estetykę, a wszystko z uwzględnieniem aktualnych wytycznych i zaleceń epidemiologicznych,
 •  

  Samodzielnie przećwiczysz pod okiem naszego eksperta omawiane techniki leczenia
 •  

  Otrzymasz jasne i przejrzyste wytyczne, jak radzić sobie w przypadku powikłań i niepowodzeń oraz poznasz szereg sposobów na ominięcie pułapek w prowadzeniu leczenia protetycznego i estetycznego.
Tematyka szkolenia:
 • Jak z powodzeniem wprowadzić do codziennej praktyki włókna syntetyczne, materiały bioaktywne i doskonałe systemy adhezyjne.
 • Triki z mojej praktyki, czyli sprawdzone sposoby, by uzyskać doskonałą estetykę rekonstrukcji.
 • Alternatywa dla klasycznej protetyki - odtwarzanie braków ilościowych z wykorzystaniem materiałów bioaktywnych.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażeń podczas wykonywania procedur stomatologicznych.
Prowadzący.
 
Dr n. med. Marcin Aluchna

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie 1986, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej i specjalista II stopnia stomatologii zachowawczej. W latach 2000-2008 pracownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej IS AM w Warszawie na stanowisku wykładowcy. Obecnie współpracownik Działu Kształcenia Podyplomowego WUM. Autor i współautor ponad 90 publikacji. Prowadzi wykłady z zakresu stomatologii estetycznej, odtwórczej i minimalnie inwazyjnej oraz pośrednich metod wykonywania wypełnień. Członek Rady Naukowej Towarzystwa Odtworzenia Tura Polskiego.

Okluzja dla zaawansowanych
Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora w codziennej praktyce
Prelegent: dr n. med. Piotr Okoński

7.10.2020

Podczas warsztatów w gabinecie dr Piotra Okońskiego:
 •  

  Samodzielnie przećwiczysz pod okiem eksperta użycie łuku twarzowego i artykulatora,
 •  

  Wprawisz się w pomiarze i nastawieniu indywidualnego kąta prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze przy użyciu rejestratów protruzyjnych,
 •  

  Otrzymasz jasne i przejrzyste wytyczne dotyczące "trudnego pacjenta" – m.in. jak radzić sobie w przypadku braku stref podparcia, patologicznego starcia zębów bez zaburzeń czynnościowych,
 •  

  Poznasz klarowny sposób komunikacji między lekarzem i technikiem, znacznie skracający proces wykonywania rekonstrukcji protetycznych,
 •  

  Skonsultujesz z naszym ekspertem swoje trudne przypadki kliniczne.
Tematyka szkolenia:
 • Okluzja statyczna i dynamiczna – aktualny stan wiedzy
 • Relacja centralna i jej znaczenie w rekonstrukcji zwarcia
 • Zasady prawidłowego montażu łuku twarzowego na głowie pacjenta względem płaszczyzny Campera
 • Możliwości zastosowania łuku twarzowego i artykulatora w przypadku pacjentów bezzębnych
 • Metody wykonania wycisków czynnościowych przy ustach zamkniętych
 • Komunikacja z laboratorium z użyciem łuku twarzowego - jak unikać nieporozumień na linii gabinet – laboratorium?
 • Ćwiczenia praktyczne z użyciem łuku twarzowego i artykulatora
Prowadzący.
 
Dr n. med. Piotr Okoński

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Od roku 1995 pracuje w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Autor wielu prezentacji naukowych i wykładów dotyczących stosowania materiałów ceramicznych, wszczepów śródkostnych oraz konwencjonalnych metod klinicznych w protetyce stomatologicznej. W roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Obecnie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Prowadzi liczne szkolenia z zakresu protetyki stomatologicznej i implantologii.