TYLKO DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI!
Certyfikowany Ogólnopolski Kurs

OKLUZJA STEP BY STEP
Skuteczne leczenie w stabilnym zwarciu i ortopedycznej pozycji stawowej
Intensywne szkolenie z pokazem Prof. Jana Pietruskiego oraz indywidualne konsultacje!

Jachranka, Hotel Windsor, 17 października 2019 r.

KURS ODBĘDZIE SIĘ DZIEŃ PRZED KONFERENCJĄ

TYLKO U NAS!
Profesor Pietruski przedstawi jak w praktyce w jego zespole funkcjonuje wypracowany od lat system diagnostyki i prowadzenia pacjentów w oparciu o filozofie repezentujące szkoły Dawsona, Koisa, Rotha-Williamsa i OBI Bioesthetic Group
PODCZAS KURSU z Prof. Pietruskim:
 •  

  podpatrzysz triki i autorskie metody pracy stosowane w różnych przypadkach klinicznych na styku wszystkich dziedzin stomatologii
 •  

  przyswoisz w 100% powtarzalne metody pozwalające prowadzić leczenie o przewidywalnych rezultatach, zarówno w aspekcie klasycznych rekonstrukcji, implantoprotetyki jak i ortodoncji
 •  

  poznasz absolutnie nowy, klarowny sposób komunikacji między lekarzem i technikiem znacznie skracający proces wykonywania rekonstrukcji protetycznych
 •  

  wdrożysz ZŁOTE zasady postępowania z pacjentem krok po kroku, od diagnostyki i planowania do wykonania rekonstrukcji, z uwzględnieniem zależności łączących funkcjonalność i estetykę
 •  

  otrzymasz jasne i przejrzyste wytyczne, jak radzić sobie w przypadku powikłań i niepowodzeń oraz poznasz szereg sposobów na ominięcie pułapek w prowadzeniu leczenia protetycznego, ortodontycznego i estetycznego
 •  

  poznasz unikalną platformę jaką jest funkcjonalne podejście do terapii stomatologicznej, gdzie podstawą jest stabilny staw skroniowo-żuchwowy
 •  

  skonsultujesz z naszym ekspertem swoje trudne przypadki kliniczne
Weź udział w skondensowanym SZKOLENIU i w ciągu 1 dnia wyposaż się w profesjonalne umiejętności na całe życie
PROGRAM KURSU godz. 15.00 – 19.00.
Czym jest okluzja i dlaczego ma wpływ na całe  leczenie
 • krok po kroku - okluzja funkcjonalna
 • ocena ryzyka w oparciu o diagnostykę okluzyjno-funkcjonalną
 • maksymalne zaguzkowanie, okluzja wielostronnie chroniona, płaszczyzna zwarciowa – zależności.
Jak wykorzystać KONCEPCJĘ 3 x P?
 • ortopedyczna pozycja żuchwy;
 • pozycja żuchwy w relacji centralnej
 • prowadzenie w praktyce
Diagnostyka w oparciu o 5 stanów funkcjonalnych
 • akceptowalna funkcja
 • zawężony model przywodzenia żuchwy
 • dysfunkcja
 • parafunkcja
 • zaburzenia neurologiczne
Relacja centralna a pionowy wymiar zwarcia
 • obszar relacji centralnej – jakie ma znaczenie, jak go znaleźć i użyć.
 • deprogramatory – rodzaje, wady i zalety
 • kliniczne metody ustalenia relacji centralnej
Podstawy anatomii ssż w aspekcie funkcjonalnym
 • adaptacja narządu żucia – możliwości i granice
Utrata tkanek zębów
 • kiedy jest patologią i wymaga terapii
 • potencjalne przyczyny
Bruksizm
 • mity i fakty
 • wybrane case studies
Anamneza
 • pierwszy krok w diagnostyce funkcjonalnej
 • aspekty kliniczne
Patolgie SSŻ (TMD – Temporomandibular Disorders)
 • nadmierna ruchomość zębów – przyczyny, leczenie
 • metody rozwiązania problemu jakim jest zawężony model przywodzenia żuchwy
 • patologiczne starcie zębów – kiedy już jest to patologia wymagająca terapii, przyczyny
Badanie kliniczne ssż
 • jak klinicznie ocenić stan SSŻ
 • zmiana pionowego wymiaru zwarcia – mity i fakty
Przykłady leczenia wybranych przypadków patologii zwarciowej.
Prelegenci.
 
Dr hab. n. med. Jan Krzysztof Pietruski

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Białymstoku, gdzie w roku 1989 uzyskał dyplom lekarza, a w 1992 lekarza stomatologa. Po studiach od 1992 roku przez 8 lat pracował w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej, jako asystent i adiunkt. W roku 1996 obronił wyróżnioną pracę doktorską pt „Badania wybranych funkcji granulocytów obojętnochłonnych (PMN) krwi obwodowej, składników dopełniacza i przeciwciał u osób ze stomatopatią protetyczną powikłaną kandydiazą”. W 1997 uzyskał specjalizację II stopnia z protetyki stomatologicznej. W  roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt „Ocena siły retencji wybranych rodzajów koron podwójnych”.

Wiedzę zawodową zdobywał w kraju i za granicą,  we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i USA. Od początku kariery lekarskiej publikuje artykuły w czasopismach fachowych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wystąpień zjazdowych, monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, której pierwsze wydanie ukazało się w 2010 r., a drugie w 2014 r. i  współautorem publikacji „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”.

Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, m. innymi I i III nagrodę Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego za cykl prac drukowanych w Protetyce Stomatologicznej i Czasopiśmie Stomatologicznym oraz wielokrotnie nagrodę Rektora Akademii Medycznej w Białymstoku za osiągnięcia naukowe. Monografia „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” została wyróżniona w 2011 roku nagrodą Ministra Zdrowia, a w 2012 wydano ją na Ukrainie w tłumaczeniu na język rosyjski.  Trzykrotny lauret prestiżowej nagrody Tytani Implantolgii.

Dr hab. n. med. Jan Pietruski od 1999 roku prowadzi w Polsce i za granicą szkolenia dla stomatologów. Dotyczą one zagadnień związanych z protetyką stomatologiczną ze szczególnym uwzględnieniem dużych rekonstrukcji implantoprotetycznych, zaburzeń zwarcia i estetyki. W jego kursach podyplomowych uczestniczyło blisko 3000 dentystów i techników dentystycznych.

Jest członkiem założycielem i byłym prezydentem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, v-ce prezesem podlaskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej, członkiem Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów. Piastuje stanowisko redaktora naczelnego polskiego wydania European Journal of Esthetic Dentistry i wchodzi w skład zespołu redakcyjnego e-Dentico.

Pakiet uczestnika zawiera?
 •  

  pełne uczestnictwo w kursie w gabinecie Profesora Jana Pietruskiego
 •  

  certyfikat podpisany przez prelegenta potwierdzający zdobyte umiejętności,
 •  

  przerwę kawową, poczęstunek
 •  

  indywidualne konsultacje z prelegentem podczas trwania kursu.
Weź udział w warsztatach!
 

Certyfikowany Ogólnopolski Kurs
OKLUZJA STEP BY STEP

zł netto

zł brutto