Potencjał współczesnej stomatologii jest nieograniczony.
Barierą jest jedynie wyobraźnia.

Kierownik naukowy Konferencji
dr n. med. Marcin Aluchna

Potencjał współczesnej stomatologii jest nieograniczony.
Barierą jest jedynie wyobraźnia.

Kierownik naukowy Konferencji
dr n. med. Marcin Aluchna