13-14 października 2023
Novotel Warszawa Airport Hotel lub online
 

Merytoryczna konferencja stomatologiczna z zakresu konkretnych przypadków w danych specjalizacjach

 
Nie może Cię zabraknąć!
Do rozpoczęcia kongresu pozostało:
 

ZAPRASZAMY NA I EDYCJĘ WYDARZENIA!

WawaDent to nowa konferencja w Warszawie dedykowana nowoczesnej stomatologii, podczas której doświadczysz połączenia wiedzy merytorycznej w formacie eksperckich prelekcji z ich praktycznym rozszerzeniem podczas warsztatów.

Wydarzenie to kompendium specjalistycznych treści z aż 9 zakresów: stomatologii zachowawczej, endodoncji, radiologii, protetyki, techniki dentystycznej, implantologii, stomatologii estetycznej, higieny oraz periodontologii!

Bądź z nami i poznaj światowe trendy w leczeniu stomatologicznym, które wprowadzisz do swojego gabinetu od razu po wydarzeniu!

 

Prelegenci

 

Kierownik naukowy konferencji:

 
Zobacz więcej

dr n. med.
Marcin Aluchna

Specjalizacja: stomatologia estetyczna, stomatologia zachowawcza
Zobacz więcej

dr hab. n. med. M. Sc.
Maciej Czerniuk

Specjalizacja: periodontologia, chirurgia, implantologia
Zobacz więcej

dr n. med.
Piotr Okoński

Specjalizacja: protetyka, implantologia
Zobacz więcej

dr n. med.
Agnieszka Pacyk

Specjalizacja: stomatologia zachowawcza, stomatologia estetyczna
Zobacz więcej

dr n. med.
Michał Ganowicz

Specjalizacja: stomatologia zachowawcza, endodoncja
Zobacz więcej

lek dent.
Michał Jaczewski

Specjalizacja: stomatologia estetyczna, protetyka
Zobacz więcej

tech. dent.
Marek Wiligała

Specjalizacja: technik protetyki dentystycznej
Zobacz więcej

dr n. med.
Przemysław Grodecki

Specjalizacja: protetyka, stomatologia ogólna
Zobacz więcej

dr n. med.
Tomasz Olek

Specjalizacja: endodoncja, stomatologia zachowawcza, radiologia
Zobacz więcej

lek. dent.
Lidia Kittel

Specjalizacja: implantologia, implantoprotetyka, chirurgia, protetyka
Zobacz więcej

lek. dent.
Agnieszka Peret

Specjalizacja: periodontologia
Zobacz więcej

lek. dent.
Ewa Dudkiewicz

Specjalizacja: stomatologia zachowawcza, endodoncja
Zobacz więcej

mgr inż.
Iwo Rutański

Specjalizacja: technik obrazowania

Dlaczego nie może zabraknąć Cię na Konferencji WawaDent 2023?

 
 
 
Panele wykładowe
6 paneli edukacyjnych, których zakres tematyczny odnosi się do aż 9 specjalizacji stomatologicznych.
 
Praktyczne warsztaty
Przez 2 dni trwania konferencji doświadczysz połączenia wiedzy merytorycznej w formacie prelekcji z ich praktycznym rozszerzeniem w formie warsztatów.
 
Olimpiady Stomatologiczne
Olimpiady Stomatologiczne z nagrodami, w których sprawdzisz na ile przyswoiłeś sobie prezentowanie treści podczas paneli edukacyjnych.
 
Najlepsi prelegenci
Podjęliśmy współpracę z czołowymi prelegentami z 9 specjalizacji stomatologicznych, którzy przeanalizują najbardziej problematyczne zagadnienia z zakresu trendów w nowoczesnej stomatologii.
 
Strefa wystawców
Zadbaliśmy o strefę wystawienniczą konferencji na której pojawią się światowe produkty firm branży stomatologicznej, w które będziesz mógł zaopatrzyć swój gabinet lekarski.
Kto powinien wziąć udział?
 
 • Stomatolog zachowawczy – wyposażymy Cię w unikalne metody leczenia próchnicy z poszanowaniem miazgi oraz odbudowy odcinka przedniego i bocznego za pomocą płynnych kompozytów,
 • Stomatolog estetyczny – otrzymasz spersonalizowane pod dane przypadki wskazówki dotyczące rekonstrukcji zębów odwróconą techniką warstwową, które od razu po zakończeniu konferencji możesz wprowadzić do swojej praktyki lekarskiej,
 • Endodonta - rozszerzysz swój warsztat o bezpośrednie odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym oraz o koncepcję root to crown, której celem jest zachowanie zęba podczas leczenia, a nie jego ekstrakcja,
 • Protetyk – zjawisko okluzji nie będzie Ci obce, poznasz instrumentarium potrzebne do przebudowy warunków zwarciowych, tj. widelec okluzyjny, rejestrator protruzyjny, łuk twarzowy i artykulator,
 • Technik protetyczny – otrzymasz kompendium wiedzy merytorycznej jak i praktycznej z zakresu wykonawstwa przewidywalnych rekonstrukcji pełnołukowych wspartych na implantach, poznasz kluczową rolę technika we współpracy z lekarzem podczas leczenia protetycznego,
 • Implantolog – udostępnimy Ci gotowe rozwiązania odnośnie wykorzystania technologii cyfrowych w zakresie wirtualnych analiz zgryzu oraz przyszłych ustawień korzeni zębów,
 • Periodontolog – wskażemy nowoczesne trendy w terapii leczenia periodentologicznego, niezbędne protokoły postępowania z pacjentem oraz sprawdzone metody płukania systemów kanałowych,
 • Radiolog – udowodnimy innowacyjność techniki CBCT na podstawie diagnostyki szczęki oraz żuchwy w zakresie przekrojów osiowych, czołowych, strzałkowych.

Program konferencjiI dzień konferencji - 13 października 2023

 

WYKŁADY

1 Panel stomatologia zachowawcza

dr n. med.
Marcin Aluchna
 9:30-10:30
Wielkie wyzwanie? Proste rozwiązanie.

Zaskakujące przypadki kliniczne z zakresu stomatologii zachowawczej powodować mogą pozornie niemożliwe do rozwiązania problemy z leczeniem pacjenta. Odnalezienie tego optymalnego postępowania wymagać może czasu na poprawną diagnostykę. W oparciu o kilka przypadków klinicznych przedstawione zostaną rozwiązania z praktyki doktora, które pozwolą na skuteczne udzielenie pomocy ze skutkiem długoterminowym.

 

2 Panel endodoncja

dr n. med.
Tomasz Olek
 10:45-11:45
Koncepcja root to crown i jej znaczenie dla powodzenia leczenia.

Podczas wykładu prelegent wskaże koncepcję ukierunkowaną na zachowanie zębów, a nie na ich usunięcie. Poznasz kompleksowe spojrzenie na ząb dedykowany leczeniu endodontycznemu oraz dowiesz się, dlaczego niewskazane jest ograniczanie się tylko do opracowania i wypełnienia kanału korzeniowego. Podczas wykładu wskazana i uzasadniona zostanie istotność przeprowadzenia rzetelnego i szczegółowego badania CBCT odnośnie zębów leczonych endodontycznie.

 
dr n. med.
Michał Ganowicz
 12:15-13:15
Biologiczne leczenie próchnicy, czyli stomatologia zachowawcza z poszanowaniem miazgi.

Na wykładzie poznasz nowatorskie rozwiązania zarówno materiałowe, jak i technologiczne, które wspomagają regenerację miazgi i tworzenie zębiny. Dowiesz się, w jaki sposób utrzymać w jamie ustnej żywego zęba, którego tkanki zostały częściowo zniszczone przez próchnicę. Prelegent wskaże argumenty dlaczego ta metoda jest alternatywną dla leczenia kanałowego. Poznasz cel biologicznego leczenia jakim jest zachowanie całości lub części żywej miazgi oraz zaktywowanie tkanki do regeneracji i odtworzenia zębiny.

 

3 Panel protetyka

dr n. med.
Przemysław Grodecki
 13:30-14:30
Zaawansowana technologia materiałów kompozytowych w bezpośrednich i pośrednich rekonstrukcjach tkanek twardych zębów.

Podczas wykładu dowiesz się dlaczego decyzje odnoszące się do sposobu postępowania wobec uszkodzeń zębów twardych wymagają głębszych analiz. Poznasz zakres estetycznych materiałów odtwórczych i ich zastosowanie w wyżej wspomnianym leczeniu. Prelegent wskaże wieloetapowy proces wymagający przestrzegania określonych protokołów postępowania. Nauczysz się w jaki sposób bezpośrednie i pośrednie metody wpływają na estetyczną rekonstrukcję tkanek twardych oraz okluzji.

 
tech. dent.
Marek Wiligała
 15:30-16:15
Wykonawstwo przewidywalnych rekonstrukcji pełnołukowych wspartych na implantach.

Na wykładzie porównana zostanie współpraca świata analogowego z cyfrowym. Prelegent wskaże rolę technika oraz lekarza w procesie wykonywania rekonstrukcji pełnołukowych wspartych na implantach. Poznasz rolę skanera wewnątrzustnego i jego zastosowanie podczas wyżej wspomnianego leczenia. Dowiesz się jakich materiałów użyć, aby osiągnąć zadowalający efekt dla lekarza, jak i technika.

 
lek. dent.
Michał Jaczewski
 16:45-17:45
Injection Flow Technique

Na wykładzie poznasz nieinwazyjną metodę do wykonywania uzupełnień jaką jest Injection Flow Technique. Prelegent wskaże powody dla których warto używać płynnych kompozytów w swojej praktyce lekarskiej. Dowiesz się, jak wstrzykiwać płynny kompozyt do przezroczystego indeksu silikinowego na bazie diagnostycznego wax-up’u, mającego na celu odwzorowanie wykonanego już mock-up’u.

 
dr n. med.
Piotr Okoński
 17:45-18:45
Planowanie leczenia protetycznego w trudnych warunkach okluzyjnych.

Prelegent wskaże, jak diagnozować problemy okluzji za pomocą poboru wycisków oraz odlania na ich podstawie modeli gipsowych. Dowiesz się, jak ustalić wysokość zwarcia dzięki metodzie antropometrycznej. Nauczysz się prawidłowego montażu łuku twarzowego zgodnie z płaszczyzną Campera. Podczas wykładu poznasz w jaki sposób zmierzyć i nastawić indywidualny kąt prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze przy użyciu rejestratów protruzyjnych.

 

II dzień konferencji - 14 października 2023

 

4 Panel implantologia

lek. dent.
Lidia Kittel
 9:00-10:00
Cyfrowe narzędzia w planowaniu leczenia implantoprotetycznego i okluzyjnego.

Podczas wykładu zdobędziesz wiedzę z zakresu cyfrowego planowania leczenia protetycznego i implantoprotetycznego. Poznasz priorytety, które należy brać pod uwagę przy projektowaniu szablonów chirurgicznych, protetycznych i matryc okluzyjnych. Poznasz holistyczne podejście dotyczące nowoczesnych technologii rozwijających stomatologię. Dowiesz się, w jaki sposób oprogramowanie zapewnia kompatybilność pracy poszczególnych lekarzy zaangażowanych w realizację leczenia pacjenta.

 

5 Panel higiena

dr n. med.
Agnieszka Pacyk
 10:15-10:45
Nowoczesna terapia wspomagająca leczenie periodontologiczne.

Dowiesz się jak sukcesywnie przeprowadzić fazy leczenia periodentologicznego. Prelegentka wskaże dlaczego tak ważną role odgrywa współpraca pacjenta z lekarzem podczas leczenia chorób przyzębia. Poznasz działania, które mają na celu zminimalizowanie ilości patogenów w jamie ustnej tj. mechaniczną kontrolę płytki nazębnej, skaling nad i poddziąsłowy, root planing oraz kiretaż poddziąsłowy. Nauczysz się, jak długofalowo eliminować choroby przyzębia z jamy ustnej pacjenta.

 
lek. dent.
Agnieszka Peret
 10:45-11:45
Współczesne protokoły leczenia pacjentów periodontologicznych.

Celem wykładu jest przedstawienie algorytmów postępowania z pacjentem periodontologicznym poprzez uporządkowanie zagadnień z dziedziny periodontologii, których z czasem pojawia się coraz więcej. Znajomość dokładnych protokołów leczenia jest gwarancją przewidywalnej pracy klinicznej. Dobre planowanie to podstawa sukcesu leczniczego i korzyść zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. W codziennej pracy z pacjentem ciągłym wyzwaniem jest podejmowanie właściwych i spersonalizowanych decyzji.

 
lek. dent.
Ewa Dudkiewicz 
 12:15-13:00
Płukanie systemu kanałowego w sytuacjach trudnych, pozornie beznadziejnych i powikłanych.

Podczas wykładu dowiesz się, w jaki sposób płukać system kanałowy w przypadkach, kiedy sukces leczenia wydaje się bardzo odległy. Prelegentka wskaże czy w sytuacji kiedy zawodzą inne metody leczenia systemu kanałowego, irygacja jest prawidłowym rozwiązaniem. Tematyka prelekcji odniesie się do sytuacji trudnych, jakie podczas leczenia spotyka każdy lekarz w swoim gabinecie. Pani doktor wskaże gotowe rozwiązania do wprowadzenia w swojej praktyce stomatologicznej. 

 

6 Panel periodontologia

mgr inż.
Iwo Rutański
 13:15-14:15
Radiologia od Perio do Endo. Nowoczesna diagnostyka radiologiczna z wykorzystaniem aparatów i oprogramowania firmy Carestream.

Poznasz możliwości aparatów i dedykowanego oprogramowania w szeroko pojętej stomatologii. Analiza najważniejszych funkcji aparatów i oprogramowania, które sprawią, że codzienna diagnostyka będzie bardziej przewidywalna, szybsza, łatwiejsza i jeszcze bardziej dokładna. CS Imaging 8 – jako centralna baza wszelkich danych klinicznych.

 
dr hab. n. med. M. Sc.
Maciej Czerniuk
 15:15-16:15
Zapalenie przyzębia a ostry zespół wieńcowy, czyli o niebezpiecznym związku, o którym każdy stomatolog wiedzieć powinien.

Prelegent wskaże dlaczego choroby układu krążenia pochodzenia miażdżycowego (ASCVD) i zapalenia przyzębia stanowią globalny problem zdrowotny. Poznasz zakres badań wskazujących, że pacjenci z zapaleniem przyzębia charakteryzują się istotnie zwiększonym ryzykiem wystąpienia ASCVD. Dowiesz się jaką rolę w leczeniu prewencji pierwotnej jak i wtórnej ASCVD powinien odgrywać stomatolog. Na wykładzie poznasz cel terapii periodontologicznej jakim jest zmniejszenie obciążenia bakteriami chorobotwórczymi.

 

WARSZTATY PRAKTYCZNE

Podczas tej części konferencji prelegenci wskażą protokoły postępowania. Na ich podstawie na przećwiczysz leczenie konkretnych przypadków. Na warsztacie wyposażymy Ciebie w potrzebne instrumentarium oraz dedykowane narzędzia.

 
I dzień konferencji
13 października 2023
Dr n. med. Marcin Aluchna
WARSZTAT I
 11:30-12:30, 13:00-14:00, 14:30-15:30

Szybkie rekonstrukcje estetyczne odwróconą techniką warstwową.

Na warsztacie odtworzysz przezierność w brzegu siecznym oraz zbudujesz polichromatyczną zębinę.

Prelegent wskaże perfekcyjną powierzchnię podniebienną. Dopasujesz odbudowę do uśmiechu wyznaczając kontur i wypukłość zęba. Wypracujesz naturalną powierzchnię za pomocą makro i mikrostruktury. Dowiesz się, jak osiągnąć długotrwały i lustrzany połysk dzięki polerowaniu. Przygotujesz powierzchnię zęba do odbudowy estetycznej oraz poznasz fundamenty procedur adhezyjnych.

Warsztat stacjonarny
  11:30-12:30 > BRAK MIEJSC
  13:00-14:00 > BRAK MIEJSC
  14:30-15:30 > BRAK MIEJSC
dr n. med.Przemysław Grodecki
WARSZTAT II
 15:30-18:30

Przegląd wybranych protokołów postępowania w codziennej pracy w gabinecie - seminarium z elementami warsztatu.

Razem z prelegentem weźmiesz na warsztat poszukiwanie najlepszych metod rozwiązywania problemów pacjentów klasyfikujących się do leczenia protetycznego. Nauczysz się w jaki sposób naprawić metodą bezpośrednia uszkodzoną powłokę ceramiczną korony czy przęsła. Dopasujesz uzupełnienia ceramiczne do danego przypadku leczenia pacjenta. Poznasz zagadnienie skurczu polimeryzacyjnego. Wykonasz protokół postępowania w zakresie przywrócenia odpowiedniej gładkości powierzchni uzupełnienia.

Warsztat stacjonarny
 22 miejscA
Dr n. med. Michał Ganowicz
WARSZTAT III
 15:30-17:00

Bezpośrednie odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym – przydatne metody, narzędzia i materiały.

Na warsztacie przećwiczysz przywracanie funkcjonalności w jamie ustnej przy pomocy odbudowy, która oprócz poprawy estetyki musi dokładnie izolować kanały korzeniowe przed bakteriami obecnymi w jamie ustnej oraz wzmacniać pozostałą strukturę zęba. Prelegent wskaże, w jaki sposób uzyskać przestrzeń na wkład za pomocą preparacji. Wykonasz preparację pod endokoronę na podstawie przedstawionego protokołu postępowania.

Warsztat stacjonarny
  BRAK MIEJSC
6 Olimpiad Stomatologicznych:
 • weź udział w Olimpiadach Stomatologicznych z nagrodami, które sprawdzą Twoją znajomość rozwiązywania trudnych przypadków po każdym z paneli edukacyjnych.
Sala wystawowa:
 • w strefie wystawienniczej będziesz miał możliwość zaopatrzyć swój gabinet w światowe produkty firm stomatologicznych z zakresu urządzeń i materiałów diagnostycznych, higieny i sterylizacji, technologii czy laserów,
 • nawiążesz nowe kontakty biznesowe oraz poznasz najnowsze trendy branżowe

Punkty Edukacyjne

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy konferencji otrzymają 13 punktów edukacyjnych za udział w Konferencji WawaDent 2023 Practise&Cases

Kup biletWeź udział w konferencji

 
Do końca promocji pozostało:
 
Cena zmienia się 3 PAŹDZIERNIKA

Pula biletów jest ograniczona

Bilet online
Udział w konferencji online
już od zł netto
zł netto
zł brutto
Bilet stacjonarny
Udział w konferencji stacjonarnie
już od zł netto
zł netto
zł brutto

Masz już bilet na Kongres,
ale nadal nie masz biletu na warsztaty?
Nic straconego!

Zaloguj się na swoje konto i dokup wybrany przez siebie warsztat!
Dlaczego organizowane przez nas wydarzenia są najlepsze?
 
 • 6 paneli edukacyjnych, których zakres tematyczny odnosi się do aż 9 specjalizacji stomatologicznych,
 • Przez 2 dni trwania konferencji doświadczysz połączenia wiedzy merytorycznej w formacie prelekcji z ich praktycznym rozszerzeniem w formie warsztatów,
 • Olimpiady Stomatologiczne z nagrodami, w których sprawdzisz na ile przyswoiłeś sobie prezentowanie treści podczas paneli edukacyjnych,
 • Podjęliśmy współpracę z czołowymi prelegentami z 9 specjalizacji stomatologicznych, którzy na podstawie swojego doświadczenia wskażą kluczowe instrukcje pracy z pacjentem,
 • Na konferencji zespół praktyków przeanalizuje najbardziej problematyczne zagadnienia z zakresu trendów w nowoczesnej stomatologii,
 • Zadbaliśmy o strefę wystawienniczą konferencji na której pojawią się światowe produkty firm branży stomatologicznej, w które będziesz mógł zaopatrzyć swój gabinet lekarski,
 • Wybraliśmy dogodną dla Ciebie lokalizację w centrum Warszawy, abyś bez problemu mógł wziąć udział w wersji stacjonarnej wydarzenia oraz wszystkich atrakcjach z nim związanych.

Partnerzy

 

KontaktMasz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

OPIEKA NAD KONFERENCJĄ

Marta Golon

wyślij email
tel. kom.: 536 730 138

WSPÓŁPRACA

Ewa Mokrzycka

wyślij email
tel. kom.: 603 540 115

Merytoryczna konferencja stomatologiczna z zakresu konkretnych przypadków w danych specjalizacjach

WawaDent to konferencja dedykowana nowoczesnej stomatologii, podczas której doświadczysz połączenia wiedzy merytorycznej w formacie eksperckich prelekcji z ich praktycznym rozszerzeniem podczas warsztatów. Wydarzenie to kompendium specjalistycznych treści z aż 9 zakresów: stomatologii zachowawczej, endodoncji, radiologii, protetyki, techniki dentystycznej, implantologii, stomatologii estetycznej, higieny oraz periodontologii!
 
@Copyright 2023 Forum Media Polska