ProgramKonferencji

13-14 października
2023

Program konferencjiI dzień konferencji - 13 października 2023

 

WYKŁADY

 8:30-9:00
Rejestracja/przerwa kawowa
 9:00-9:30
Uroczyste otwarcie konferencji przez dr n. med. Marcina Aluchnę

1 Panel stomatologia zachowawcza

dr n. med.
Marcin Aluchna
 9:30-10:30
Wielkie wyzwanie? Proste rozwiązanie.

Zaskakujące przypadki kliniczne z zakresu stomatologii zachowawczej powodować mogą pozornie niemożliwe do rozwiązania problemy z leczeniem pacjenta. Odnalezienie tego optymalnego postępowania wymagać może czasu na poprawną diagnostykę. W oparciu o kilka przypadków klinicznych przedstawione zostaną rozwiązania z praktyki doktora, które pozwolą na skuteczne udzielenie pomocy ze skutkiem długoterminowym.

Zagadnienia szczegółowe:

 • diagnostyka, rozpoznanie i plan leczenia,
 • zasady opracowania ubytku,
 • instrumentarium i materiałoznawstwo,
 • przygotowanie powierzchni ubytku,
 • procedury cementowania.
 
 10:30-10:45
Olimpiada z nagrodami z zakresu stomatologii zachowawczej

2 Panel endodoncja

dr n. med.
Tomasz Olek
 10:45-11:45
Koncepcja root to crown i jej znaczenie dla powodzenia leczenia.

Podczas wykładu prelegent wskaże koncepcję ukierunkowaną na zachowanie zębów, a nie na ich usunięcie. Poznasz kompleksowe spojrzenie na ząb dedykowany leczeniu endodontycznemu oraz dowiesz się, dlaczego niewskazane jest ograniczanie się tylko do opracowania i wypełnienia kanału korzeniowego. Podczas wykładu wskazana i uzasadniona zostanie istotność przeprowadzenia rzetelnego i szczegółowego badania CBCT odnośnie zębów leczonych endodontycznie.

Zagadnienia szczegółowe:

 • czym jest sukces w medycynie i czy zawsze oznacza to samo?
 • kryteria powodzenia leczenia endodontycznego,
 • koncepcja "root to crown",
 • co zrobić aby zwiększyć odsetek powodzenia leczenia endo?
 • zmiana znaczenia sukcesu,
 • prezentacja przypadków klinicznych.
 
 11:45-12:15
Przerwa kawowa
dr n. med.
Michał Ganowicz
 12:15-13:15
Biologiczne leczenie próchnicy, czyli stomatologia zachowawcza z poszanowaniem miazgi.

Na wykładzie poznasz nowatorskie rozwiązania zarówno materiałowe, jak i technologiczne, które wspomagają regenerację miazgi i tworzenie zębiny. Dowiesz się, w jaki sposób utrzymać w jamie ustnej żywego zęba, którego tkanki zostały częściowo zniszczone przez próchnicę. Prelegent wskaże argumenty dlaczego ta metoda jest alternatywną dla leczenia kanałowego. Poznasz cel biologicznego leczenia jakim jest zachowanie całości lub części żywej miazgi oraz zaktywowanie tkanki do regeneracji i odtworzenia zębiny.

Zagadnienia szczegółowe:

 • eliminacja bakterii z tkanek zęba,
 • protokół postępowania – pokrycie pośrednie lub bezpośrednie miazgi,
 • korzyści z biologicznego leczenia miazgi zęba,
 • materiały wykorzystywane w leczeniu biologicznym.
 
 13:15-13:30
Olimpiada z nagrodami z zakresu endodoncji

3 Panel protetyka

dr n. med.
Przemysław Grodecki
 13:30-14:30
Zaawansowana technologia materiałów kompozytowych w bezpośrednich i pośrednich rekonstrukcjach tkanek twardych zębów.

Podczas wykładu dowiesz się dlaczego decyzje odnoszące się do sposobu postępowania wobec uszkodzeń zębów twardych wymagają głębszych analiz. Poznasz zakres estetycznych materiałów odtwórczych i ich zastosowanie w wyżej wspomnianym leczeniu. Prelegent wskaże wieloetapowy proces wymagający przestrzegania określonych protokołów postępowania. Nauczysz się w jaki sposób bezpośrednie i pośrednie metody wpływają na estetyczną rekonstrukcję tkanek twardych oraz okluzji.

Zagadnienia szczegółowe:

 • metody bezpośrednie i pośrednie,
 • właściwy plan leczenia w odniesieniu do rozległości uszkodzeń tkanek twardych i ich rokowań,
 • nowoczesne materiały odtwórcze,
 • warunki towarzyszące uszkodzeniu zębów twardych.
 
 14:30-15:30
Przerwa obiadowa
tech. dent.
Marek Wiligała
 15:30-16:15
Wykonawstwo przewidywalnych rekonstrukcji pełnołukowych wspartych na implantach.

Na wykładzie porównana zostanie współpraca świata analogowego z cyfrowym. Prelegent wskaże rolę technika oraz lekarza w procesie wykonywania rekonstrukcji pełnołukowych wspartych na implantach. Poznasz rolę skanera wewnątrzustnego i jego zastosowanie podczas wyżej wspomnianego leczenia. Dowiesz się jakich materiałów użyć, aby osiągnąć zadowalający efekt dla lekarza, jak i technika.

Zagadnienia szczegółowe:

 • protokół analogowy vs cyfrowy,
 • w jakim stopniu skaner wewnątrzustny jest pomocny w planowaniu rekonstrukcji wspartych na implantach,
 • kto dobiera komponenty – lekarz vs technik,
 • jakie materiały należy wybrać, aby osiągnąć przewidywalny, długofalowy efekt.
 
 16:15-16:45
Przerwa kawowa
lek. dent.
Michał Jaczewski
 16:45-17:45
Injection Flow Technique

Na wykładzie poznasz nieinwazyjną metodę do wykonywania uzupełnień jaką jest Injection Flow Technique. Prelegent wskaże powody dla których warto używać płynnych kompozytów w swojej praktyce lekarskiej. Dowiesz się, jak wstrzykiwać płynny kompozyt do przezroczystego indeksu silikinowego na bazie diagnostycznego wax-up’u, mającego na celu odwzorowanie wykonanego już mock-up’u.

Zagadnienia szczegółowe:

 • protokół cyfrowy i analogowy – szczegółowe omówienie wskazań i analiza kolorów płynnych kompozytów,
 • postępowanie z metodą Flow Injection w codziennej pracy,
 • odbudowa odcinka przedniego lub bocznego za pomocą płynnych kompozytów,
 • tworzenie estetycznych rekonstrukcji dzięki metodzie Flow Injection, która skraca czas pracy przy fotelu stomatologicznym.
 
dr n. med.
Piotr Okoński
 17:45-18:45
Planowanie leczenia protetycznego w trudnych warunkach okluzyjnych.

Prelegent wskaże, jak diagnozować problemy okluzji za pomocą poboru wycisków oraz odlania na ich podstawie modeli gipsowych. Dowiesz się, jak ustalić wysokość zwarcia dzięki metodzie antropometrycznej. Nauczysz się prawidłowego montażu łuku twarzowego zgodnie z płaszczyzną Campera. Podczas wykładu poznasz w jaki sposób zmierzyć i nastawić indywidualny kąt prowadzenia drogi stawowej w artykulatorze przy użyciu rejestratów protruzyjnych.

Zagadnienia szczegółowe:

 • okluzja i jej kontrola na wszystkich etapach leczenia protetycznego,
 • znaczenie relacji centralnej,
 • leczenie okluzji podwójnie zabezpieczonej,
 • analiza okluzji statycznej i dynamicznej (prowadzenie tylne i przednie żuchwy).
 
 18:45-19:00
Olimpiada z nagrodami z zakresu protetyki

II dzień konferencji - 14 października 2023

 
 8:30-9:00
Przerwa kawowa
 

4 Panel implantologia

lek. dent.
Lidia Kittel
 9:00-10:00
Cyfrowe narzędzia w planowaniu leczenia implantoprotetycznego i okluzyjnego.

Podczas wykładu zdobędziesz wiedzę z zakresu cyfrowego planowania leczenia protetycznego i implantoprotetycznego. Poznasz priorytety, które należy brać pod uwagę przy projektowaniu szablonów chirurgicznych, protetycznych i matryc okluzyjnych. Poznasz holistyczne podejście dotyczące nowoczesnych technologii rozwijających stomatologię. Dowiesz się, w jaki sposób oprogramowanie zapewnia kompatybilność pracy poszczególnych lekarzy zaangażowanych w realizację leczenia pacjenta.

Zagadnienia szczegółowe:

 • diagnostyka cyfrowa,
 • technologia CAD-CAM, Rapid Prototyping, programy służące do cyfrowego projektowania planów leczenia,
 • implanty, kompleksowe odbudowy protetyczne i szynoterapia,
 • wycisk analogowy vs cyfrowy skaner wewnątrzustny.
 
 10:00-10:15
Olimpiada z nagrodami z zakresu implantologii

5 Panel higiena

dr n. med.
Agnieszka Pacyk
 10:15-10:45
Nowoczesna terapia wspomagająca leczenie periodontologiczne.

Dowiesz się jak sukcesywnie przeprowadzić fazy leczenia periodentologicznego. Prelegentka wskaże dlaczego tak ważną role odgrywa współpraca pacjenta z lekarzem podczas leczenia chorób przyzębia. Poznasz działania, które mają na celu zminimalizowanie ilości patogenów w jamie ustnej tj. mechaniczną kontrolę płytki nazębnej, skaling nad i poddziąsłowy, root planing oraz kiretaż poddziąsłowy. Nauczysz się, jak długofalowo eliminować choroby przyzębia z jamy ustnej pacjenta.

Szczegółowe zagadnienia:

 • działania wchodzące w zakres fazy podtrzymującej leczenie periodontologicznego,
 • wskaźniki periodontologiczne ułatwiające określenie stopnia zaawansowania zapalenia przyzębia,
 • metody badania higieny jamy ustnej i przebiegu wizyty kontrolnej,
 • charakterystyczne czynnika ryzyka chorób przyzębia i sposób ich eliminowania.
 
lek. dent.
Agnieszka Peret
 10:45-11:45
Współczesne protokoły leczenia pacjentów periodontologicznych.

Celem wykładu jest przedstawienie algorytmów postępowania z pacjentem periodontologicznym poprzez uporządkowanie zagadnień z dziedziny periodontologii, których z czasem pojawia się coraz więcej. Znajomość dokładnych protokołów leczenia jest gwarancją przewidywalnej pracy klinicznej. Dobre planowanie to podstawa sukcesu leczniczego i korzyść zarówno dla pacjenta, jak i dla lekarza. W codziennej pracy z pacjentem ciągłym wyzwaniem jest podejmowanie właściwych i spersonalizowanych decyzji.

Zagadnienia szczegółowe:

 • leczenie interdyscyplinarne – periodontolog wsparciem dla protetyków i ortodontów,
 • zagadnienie cienkiego biotypu,
 • wskazania odnośnie szczotkowania zębów w przypadku cienkiego biotypu,
 • pacjent periodontologiczny – to nie tylko pacjent z chorobą przyzębia,
 • protokoły leczenia zgodne z najnowszą klasyfikacją chorób przyzębia.
 
 11:45-12:15
Przerwa kawowa
lek. dent.
Ewa Dudkiewicz 
 12:15-13:00
Płukanie systemu kanałowego w sytuacjach trudnych, pozornie beznadziejnych i powikłanych.

Podczas wykładu dowiesz się, w jaki sposób płukać system kanałowy w przypadkach, kiedy sukces leczenia wydaje się bardzo odległy. Prelegentka wskaże czy w sytuacji kiedy zawodzą inne metody leczenia systemu kanałowego, irygacja jest prawidłowym rozwiązaniem. Tematyka prelekcji odniesie się do sytuacji trudnych, jakie podczas leczenia spotyka każdy lekarz w swoim gabinecie. Pani doktor wskaże gotowe rozwiązania do wprowadzenia w swojej praktyce stomatologicznej. 

Szczegółowe zagadnienia:

 • złamane narzędzia, obliteracje, stopnie, perforacje, przewlekłe infekcje,
 • tips&tricks aktywacji,
 • powikłania po samym płukaniu,
 • środki płuczące oraz ich nie zawsze oczywiste właściwości.
 
 13:00-13:15
Olimpiada z nagrodami z zakresu higieny

6 Panel periodontologia

mgr inż.
Iwo Rutański
 13:15-14:15
Radiologia od Perio do Endo. Nowoczesna diagnostyka radiologiczna z wykorzystaniem aparatów i oprogramowania firmy Carestream.

Poznasz możliwości aparatów i dedykowanego oprogramowania w szeroko pojętej stomatologii. Analiza najważniejszych funkcji aparatów i oprogramowania, które sprawią, że codzienna diagnostyka będzie bardziej przewidywalna, szybsza, łatwiejsza i jeszcze bardziej dokładna. CS Imaging 8 – jako centralna baza wszelkich danych klinicznych. 

Szczegółowe zagadnienia:

 • Ultra Low Dose - tomografia zamiast pantomografii?
 • Zdjęcia pantommograficzne - pozycjonowanie pacjenta.
 • AI Insights - czy to już czas sztucznej inteligencji w stomatologii?
 • Wykorzystanie narzędzi programu 3D nie tylko do diagnozy periodontologicznej.
 • Unikalne rozdzielczości oraz technologia Auto Smart, czyli automatyczny dobór dawki dla pacjenta.
 • System CS MAR - zmniejszenie ilości metalowych artefaktów oraz dynamiczne porównywanie zdjęć.
 • CS Face Scan - realistyczne trójwymiarowe zdjęcia twarzy.
 • PDIP - automatyczne łączenie skanu z obrazem CBCT i modelem 3D.
 • CS Airway - moduł do oceny dróg oddechowych.
 
 14:15-15:15
Przerwa kawowa
dr hab. n. med. M. Sc.
Maciej Czerniuk
 15:15-16:15
Zapalenie przyzębia a ostry zespół wieńcowy, czyli o niebezpiecznym związku, o którym każdy stomatolog wiedzieć powinien.

Prelegent wskaże dlaczego choroby układu krążenia pochodzenia miażdżycowego (ASCVD) i zapalenia przyzębia stanowią globalny problem zdrowotny. Poznasz zakres badań wskazujących, że pacjenci z zapaleniem przyzębia charakteryzują się istotnie zwiększonym ryzykiem wystąpienia ASCVD. Dowiesz się jaką rolę w leczeniu prewencji pierwotnej jak i wtórnej ASCVD powinien odgrywać stomatolog. Na wykładzie poznasz cel terapii periodontologicznej jakim jest zmniejszenie obciążenia bakteriami chorobotwórczymi.

Zagadnienia szczegółowe:

 • patogeneza wpływu zapalenia przyzębia na progresję miażdżycy,
 • stomatolog jako integralna część zespołu sprawującą opiekę nad chorym z czynnikami ryzyka ASCVD,
 • badania obserwacyjne wpływu zapalenia przyzębia na ASCVD,
 • leczenie periodontologiczne a ryzyko sercowo-naczyniowe.
 
 16:15-16:30
Olimpiada z nagrodami z zakresu periodontologii

WARSZTATY PRAKTYCZNE

Podczas tej części konferencji prelegenci wskażą protokoły postępowania. Na ich podstawie na przećwiczysz leczenie konkretnych przypadków. Na warsztacie wyposażymy Ciebie w potrzebne instrumentarium oraz dedykowane narzędzia.

 
I dzień konferencji
13 października 2023
Dr n. med. Marcin Aluchna
WARSZTAT I
 11:30-12:30, 13:00-14:00, 14:30-15:30

Szybkie rekonstrukcje estetyczne odwróconą techniką warstwową.

Na warsztacie odtworzysz przezierność w brzegu siecznym oraz zbudujesz polichromatyczną zębinę.

Prelegent wskaże perfekcyjną powierzchnię podniebienną. Dopasujesz odbudowę do uśmiechu wyznaczając kontur i wypukłość zęba. Wypracujesz naturalną powierzchnię za pomocą makro i mikrostruktury. Dowiesz się, jak osiągnąć długotrwały i lustrzany połysk dzięki polerowaniu. Przygotujesz powierzchnię zęba do odbudowy estetycznej oraz poznasz fundamenty procedur adhezyjnych.

Zagadnienia szczegółowe:

 • odtworzenie naturalnego charakteru zęba za pomocą doboru odpowiedniego materiału kompozytowego,
 • dobór właściwej grubości warstwy materiału kompozytowego,
 • odtworzenie odcienia zęba,
 • prawidłowa równowaga pomiędzy przeziernością a nieprzeziernością wypełnienia.
Warsztat stacjonarny
  BRAK MIEJSC
dr n. med.Przemysław Grodecki
WARSZTAT II
 15:30-18:30

Przegląd wybranych protokołów postępowania w codziennej pracy w gabinecie - seminarium z elementami warsztatu.

Razem z prelegentem weźmiesz na warsztat poszukiwanie najlepszych metod rozwiązywania problemów pacjentów klasyfikujących się do leczenia protetycznego. Nauczysz się w jaki sposób naprawić metodą bezpośrednia uszkodzoną powłokę ceramiczną korony czy przęsła. Dopasujesz uzupełnienia ceramiczne do danego przypadku leczenia pacjenta. Poznasz zagadnienie skurczu polimeryzacyjnego. Wykonasz protokół postępowania w zakresie przywrócenia odpowiedniej gładkości powierzchni uzupełnienia.

Zagadnienia szczegółowe:

 • materiały kompozytowe – właściwości fizyczne,
 • idealnie wkomponowa okluzja,
 • analiza przyczyn uszkodzenia powłoki ceramicznej korony i przęsła,
 • przedłużenie żywotności uzupełnienia,
 • proces polimeryzacji materiału wypełniającego.
Warsztat stacjonarny
 ostatnie wolne miejsca >>
Dr n. med. Michał Ganowicz
WARSZTAT III
 15:30-17:00

Bezpośrednie odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym – przydatne metody, narzędzia i materiały.

Na warsztacie przećwiczysz przywracanie funkcjonalności w jamie ustnej przy pomocy odbudowy, która oprócz poprawy estetyki musi dokładnie izolować kanały korzeniowe przed bakteriami obecnymi w jamie ustnej oraz wzmacniać pozostałą strukturę zęba. Prelegent wskaże, w jaki sposób uzyskać przestrzeń na wkład za pomocą preparacji. Wykonasz preparację pod endokoronę na podstawie przedstawionego protokołu postępowania.

Zagadnienia szczegółowe:

 • ocena biomechaniczna wytrzymałości zęba i odbudowy bezpośredniej,
 • anatomia kanałów korzeniowych a preparacja pod wkład,
 • dobór włókien – na co zwrócić szczególną uwagę,
 • techniki preparacji pod uzupełnienia pośrednie,
 • znaczenie obręczy w odbudowie zębów po leczeniu.
Warsztat stacjonarny
 BRAK MIEJSC
Dzięki udziałowi w konferencji:
 
 • wdrożysz do swojej praktyki schematy postępowania związane z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego przeprowadzając natychmiastową analizę warunków zębowych żuchwy i szczęki w różnych projekcjach,
 • poznasz autorskie techniki leczenia nieprawidłowego kontaktu między górnymi a dolnymi zębami i ich niedopasowaniem w stosunku do stawu skroniowo-żuchwowego i mięśni,
 • poszerzysz zakres oferowanych usług w swoim gabinecie o metodę Injection Flow Technique, dzięki której stworzysz estetyczne rekonstrukcje za pomocą kompozytu,
 • zdobędziesz wiedzę na temat wskazań dotyczących szczotkowania zębów w przypadku cienkiego biotypu,
 • wyposażysz się w przejrzyste wskazówki z zakresu bezpośredniej odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym – doboru włókien, technik preparacji oraz anatomii kanałów korzeniowych,
 • poznasz gotowe rozwiązania biologicznego leczenia próchnicy z pokryciem bezpośrednim i pośrednim miazgi,
 • wykorzystasz studium przypadków dotyczących złamanych narzędzi w systemie kanałowym podczas ich płukania.

KontaktMasz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

OPIEKA NAD KONFERENCJĄ

Marta Golon

wyślij email
tel. kom.: 536 730 138

WSPÓŁPRACA

Ewa Mokrzycka

wyślij email
tel. kom.: 603 540 115

Merytoryczna konferencja stomatologiczna z zakresu konkretnych przypadków w danych specjalizacjach

WawaDent to konferencja dedykowana nowoczesnej stomatologii, podczas której doświadczysz połączenia wiedzy merytorycznej w formacie eksperckich prelekcji z ich praktycznym rozszerzeniem podczas warsztatów. Wydarzenie to kompendium specjalistycznych treści z aż 9 zakresów: stomatologii zachowawczej, endodoncji, radiologii, protetyki, techniki dentystycznej, implantologii, stomatologii estetycznej, higieny oraz periodontologii!
 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel: 61 66 55 774
tel kom: 536 077 338

Godziny pracy:
pon. - pt. 08:00 - 16:00

 
@Copyright 2023 Forum Media Polska