ProgramKonferencji

25-26 października
2024

Program konferencjiI dzień konferencji - 25 października 2024

 
 8:30-9:00
Rejestracja/przerwa kawowa
 9:00-9:30
Uroczyste otwarcie konferencji przez dr n. med. Marcina Aluchnę
 

1 Panel endodoncja

dr n. med.
Mariusz Pietrzak
Leczenie kanałowe vs. leczenie przyżyciowe miazgi

Podczas prezentacji omówione zostaną kluczowe aspekty stosowania biomateriałów w endodoncji oraz praktyczne wskazówki dotyczące pracy z nimi. Uczestnicy dowiedzą się, jak właściwie kwalifikować miazgę do leczenia przyżyciowego i jakie są tajniki skutecznego stosowania biomateriału w tej procedurze. Ponadto, omówione zostaną korzyści płynące z zastosowania bioaktywnych materiałów w leczeniu endodontycznym, zapewniając uczestnikom kompleksowe zrozumienie tego tematu i praktyczne wskazówki do zastosowania w codziennej praktyce stomatologicznej.

Zagadnienia szczegółowe:

 • wskazania do stosowania biomateriału w endodoncji,
 • tips & tricks w pracy z biomateriałem,
 • jak poprawnie kwalifikować miazgę do tzw. leczenia biologicznego,
 • tajniki protokołu stosowania biomateriału w leczeniu przyżyciowym miazgi,
 • korzyści wynikające z pracy bioaktywnym materiałem,
 • protokół leczenia przeżyciowego – pokaz na żywo.
 
dr n. med.
Agata Koprowicz
Jak uniknąć separacji narzędzi w trakcie leczenia endodontycznego?

W trakcie leczenia endodontycznego mogą wystąpić powikłania wynikające z przyczyn, na które lekarz dentysta ma wpływ, jak również z powodu czynników niezależnych od niego. Komplikacje mogą być skutkiem między innymi niewłaściwej metody opracowania kanału, złego wyboru narzędzi endodontycznych na danym etapie leczenia, kąta i promienia krzywizny kanału korzeniowego oraz braku wykonania prostoliniowego dostępu do kanału. Prezentowane podczas wykładu przypadki powikłanego leczenia endodotnycznego dają sposobność zapoznania się z algorytmem postępowania w trudnych sytuacjach klinicznych, analizy ryzyka leczenia, dyskusji oraz refleksji nad możliwymi czynnikami, które zapobiegają powikłaniom w postaci separacji narzędzi endodontycznych.

Zagadnienia szczegółowe:

 • przyczyny powikłań podczas leczenia endodontycznego,
 • czynniki wpływające na sukces leczenia,
 • wpływ środków ostrożności na powodzenie leczenia strategicznego zęba,
 • algorytm postępowania w trudnych sytuacjach klinicznych,
 • analiza ryzyka leczenia,
 • dyskusja nad możliwymi czynnikami zapobiegającymi powikłaniom, takimi jak separacja narzędzi endodontycznych.
Olimpiada z nagrodami z zakresu endodoncji

2 Panel stomatologia estetyczna

Prowadzącego ujawnimy wkrótce!
Temat wykładu ujawnimy wkrótce!
Prowadzącego ujawnimy wkrótce!
Temat wykładu ujawnimy wkrótce!
Olimpiada z nagrodami z zakresu stomatologii estetycznej

3 Panel stomatologia cyfrowa

Lek. dent.
Anna Gurniak
tech. dent.
Aneta Pogonowska
mgr inż.
Iwo Rutański
Interdyscyplinarne wykorzystanie tomografii komputerowej, skanera wewnątrzustnego i skanera twarzy w diagnostyce stawów skroniowo-żuchwowych

Wykład będzie zawierał kompleksowy przegląd najnowszych technologii i narzędzi stosowanych w diagnostyce i planowaniu leczenia stomatologicznego. Prowadzący zaprezentują najnowsze technologie i narzędzia diagnostyczne w stomatologii oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnozie i planowaniu leczenia. Celem będzie doskonalenie umiejętności monitorowania postępów leczenia pacjenta oraz podniesienie świadomości na temat nowych możliwości obrazowania stawów skroniowo-żuchwowych.

Dodatkowo prowadzący podzielą się praktycznymi wskazówkami  dotyczącymi pozycjonowania pacjentów i analizy badań przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii CBCT.

Zagadnienia szczegółowe:

 • skaner wewnątrzustny w planowaniu leczenia i diagnostyce pacjenta
 • skaner twarzy - czy zastąpi łuk twarzowy?
 • modjaw – wirtualny artykulator 4D
 • patient monitoring- monitorowanie postępów leczenia oraz zmian - nakładanie i analiza skanów wewnątrzustnych i skanów twarzy wykonanych w odstępie czasu
 • sztuczna inteligencja w oprogramowaniu do diagnozy 3D - wyznaczenie kanału żuchwy oraz krzywej pantomograficznej za pomocą AI
 • AI Insights - sztuczna inteligencja tworząca opis pantomogramu
 • Nowości dla periodontologii - automatyczna ocena ubytku wyrostka
 • Dual view CS 3D - czy to prawda, że nawet na najmniejszym polu CBCT jesteśmy w stanie zobrazować stawy porównawczo?
 • triki pozycjonowania i otwierania badań przy zdjęciach stawów przy mniejszych polach obrazowania CBCT
 • stawy skroniowo-żuchwowe – radiologiczna diagnostyka różnicowa - przegląd przypadków
 
Prowadzącego ujawnimy wkrótce!
Temat wykładu ujawnimy wkrótce!
Olimpiada z nagrodami z zakresu stomatologii cyfrowej

4 Panel protetyka

dr n. med.
Piotr Okoński
Uzupełnienia ceramiczne okiem praktyka - analiza przypadków klinicznych

Podczas wykładu przedstawione zostaną praktyczne aspekty doboru materiałów ceramicznych do konkretnych sytuacji klinicznych w codziennej praktyce stomatologicznej. Przybliżony zostanie aspekt kompleksowego planowania i realizacji leczenia z wykorzystaniem nowoczesnych ceramik tak, aby uzyskać estetyczny i długotrwały efekt. Poruszone zostaną również problemy związane z cementowaniem uzupełnień wykonanych z różnych typów ceramik. Analiza przypadków klinicznych pozwoli zrozumieć, jak w ocenie prelegenta należy dostosowywać plan leczenia do indywidualnych potrzeb, oczekiwań i możliwości ekonomicznych pacjenta.

Zagadnienia szczegółowe:

 • kompleksowe planowanie leczenia z wykorzystaniem uzupełnień ceramicznych
 • realizacja planu leczenia w relacji centralnej w prawidłowej wysokości zwarcia
 • kryteria wyboru typu ceramiki do potrzeb klinicznych i oczekiwań pacjentów
 • aspekty estetyczne i długoterminowa trwałość uzupełnień ceramicznych
 • dobór cementów kompozytowych i technik zabiegowych przy osadzaniu uzupełnień ceramicznych
 • analiza przypadków klinicznych z krytyczną oceną niepowodzeń
 

II dzień konferencji - 26 października 2024

 
 8:30-9:00
Przerwa kawowa
 

4 Panel protetyka

lek. dent.
Natalia Grychowska
Licówki kompozytowe czy bonding? A może bonding przed licówkami kompozytowymi?

W dzisiejszej praktyce stomatologicznej, wybór między licówkami kompozytowymi a bondingiem stanowi istotną decyzję, która wymaga przemyślanej analizy. Licówki kompozytowe oferują szereg korzyści estetycznych i funkcjonalnych, ale nie zawsze są odpowiednim rozwiązaniem. Wybór między licówkami kompozytowymi a bondingiem zależy od indywidualnych potrzeb i sytuacji pacjenta. Ważne jest, aby podjąć decyzję po dokładnym zrozumieniu wszystkich aspektów i wspólnym wyborze najlepszego rozwiązania dla danego przypadku.

Zagadnienia szczegółowe:

 • wskazania do licówek kompozytowych,
 • kiedy licówki nie zadziałają,
 • o czym trzeba pamiętać w trakcie planowania i ewentualnej preparacji,
 • jak uzyskać pożądane efekty estetyczne,
 • faktura powierzchni,
 • zalecenia dla pacjenta.
Olimpiada z nagrodami z zakresu protetyki

5 Panel periodontologia

dr n. med.
Marcin Aluchna
 10:15-10:45
Zderzenie chemii z naturą w stomatologii. O czym szumią wierzby?

Podczas wykładu przyjrzymy się bliżej wpływowi zarówno naturalnych, jak i syntetycznych substancji na zdrowie jamy ustnej oraz ocenimy korzyści i potencjalne zagrożenia związane z ich stosowaniem w praktyce stomatologicznej. Tworzenie syntetycznych analogów wymaga zaangażowania wielu substratów i modyfikatorów reakcji. Czy odtworzony skład „ pierwiastków” w cząsteczce odwzorowuje strukturę , a co za tym idzie skuteczność biologiczną?

Zagadnienia szczegółowe:

 • czy naturalny znaczy bezpieczny a syntetyczny = szkodliwy?
 • związki naturalne vs. syntetyczne: repliki i analogi
 • koszty biologiczne i ekonomiczne
 
Prowadzącego ujawnimy wkrótce!
Temat wykładu ujawnimy wkrótce!
Olimpiada z nagrodami z zakresu periodontologii

5 Panel stomatologia interdyscyplinarna

prof. dr hab. n. med.
Małgorzata Pietruska
prof. dr hab. n. med.
Jan Krzysztof Pietruski
 10:15-10:45
Relacja wzajemna leczenia periodontologicznego i protetycznego z uwzględnieniem roli czasowych uzupełnień protetycznych

Ostatnim etapem kompleksowego leczenia stomatologicznego jest wykonanie i oddanie docelowych rekonstrukcji protetycznych. Współczesne technologie stosowane w laboratorium dentystycznym w połączeniu z talentem techników pozwalają w przewidujący sposób odtwarzać estetykę naturalnych zębów. Wyzwaniem pozostaje natomiast tzw. estetyka różowa. Dopiero bowiem naturalnie wyglądające przejście pomiędzy białą i różową estetyką warunkuje idealny i naturalny wygląd rekonstrukcji. Podstawowym warunkiem uzyskania takiego efektu jest odpowiednia jakość, kolor i objętość tkanek miękkich. Aby je uzyskać, w większości przypadków konieczne są procedury z zakresu mikrochirurgii plastycznej dziąsła. Wystarczająca objętość tkanek miękkich pozwala odpowiednio zaprojektować profil wyłaniania koron na implantach i dośluzówkową powierzchnię uzupełnień protetycznych. Powierzchnie te muszą być wykonane w sposób umożliwiający skopiowanie naturalnego profilu wyłaniania, ale również trwałości pożądanego kształtu tkanek.

Zagadnienia szczegółowe:

 • aspekt periodontologiczny dotyczący eliminacji zapalenia i rekonstrukcji tkanek przyzębia, chirurgii plastycznej tkanek miękkich w obrębie uzębienia i wyrostka bezzębnego łącznie ze sposobem modelowania tkanek miękkich przęsłami mostów i profilem wyłaniania koron na implantach,
 • sposoby kopiowania wypracowanego na mostach i koronach tymczasowych kształtu dośluzówkowej strony uzupełnień protetycznych w pracach docelowych z wykorzystaniem dostępnych obecnie technik cyfrowych.
 

WARSZTATY PRAKTYCZNE

W trakcie tej części wydarzenia eksperci przedstawią wytyczne praktycznego działania i konkretną metodologię postępowania. Na ich podstawie będziesz mógł zastosować protokoły postępowania w leczeniu konkretnych przypadków medycznych. Podczas warsztatu zapewnimy Ci niezbędne narzędzia oraz specjalistyczne instrumentarium.

 
I dzień konferencji
25 października 2024
tech. dent. Justyna Kasta
Laboratorium Protetyczne K2
WARSZTAT I
  3h / 16-18 osób

Estetyczna odbudowa kompozytowa zębów przednich metodą bezpośrednią

* Każdy uczestnik wykona: klucz silikonowy, odbudowę uytków klasy IV autonomiczną techniką wielowarstwową i uproszczoną oraz procedurę polerowania.

W stomatologii estetycznej duże wyzwanie stanowią bezpośrednie odbudowy kompozytowe w odcinku przednim. Jak uzyskać właściwy kształt, kolor, i przezierność nie odróżniającą się od naturalnych tkanek zęba, tak by zęby wyglądały naturalnie? Jak wykonać to w przewidywalny, powtarzalny i prosty sposób? Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną dwie techniki odbudowy ubytków klasy IV w zębach siecznych. Pierwsza to klasyczna metoda wielowarstwowa z użyciem klucza silikonowego, która zawsze zapewnia doskonałe rezultaty w przypadku odbudów stanowiących duże wyzwanie. Druga to uproszczona metoda, opierająca się na jednym odcieniu, ale nadal gwarantująca estetyczny efekt. Po wykonaniu odbudów uczestnicy wykonają krok po kroku procedurę polerowania. Warsztat poprowadzi doświadczona ceramistka, która doskonale zna strukturę tkanek zęba i zachodzące w niej zjawiska optyczne.

Warsztat stacjonarny
  WOLNE MIEJSCA
Prowadzącego ujawnimy wkrótce!
WARSZTAT II

Temat warsztatu ujawnimy wkrótce!

Warsztat stacjonarny
 wolne miejsca >>
Dzięki udziałowi w konferencji:
 
 • wdrożysz do swojej praktyki schematy postępowania związane z wykorzystaniem skanera wewnątrzustnego przeprowadzając natychmiastową analizę warunków zębowych żuchwy i szczęki w różnych projekcjach,
 • poznasz autorskie techniki leczenia nieprawidłowego kontaktu między górnymi a dolnymi zębami i ich niedopasowaniem w stosunku do stawu skroniowo-żuchwowego i mięśni,
 • poszerzysz zakres oferowanych usług w swoim gabinecie o metodę Injection Flow Technique, dzięki której stworzysz estetyczne rekonstrukcje za pomocą kompozytu,
 • zdobędziesz wiedzę na temat wskazań dotyczących szczotkowania zębów w przypadku cienkiego biotypu,
 • wyposażysz się w przejrzyste wskazówki z zakresu bezpośredniej odbudowy zębów po leczeniu endodontycznym – doboru włókien, technik preparacji oraz anatomii kanałów korzeniowych,
 • poznasz gotowe rozwiązania biologicznego leczenia próchnicy z pokryciem bezpośrednim i pośrednim miazgi,
 • wykorzystasz studium przypadków dotyczących złamanych narzędzi w systemie kanałowym podczas ich płukania.

KontaktMasz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń

 
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

OPIEKA NAD KONFERENCJĄ

Marta Golon

wyślij email
tel. kom.: 536 730 138

WSPÓŁPRACA

Ewa Mokrzycka

wyślij email
tel. kom.: 603 540 115

Merytoryczna konferencja stomatologiczna z zakresu konkretnych przypadków w danych specjalizacjach

WawaDent to konferencja dedykowana nowoczesnej stomatologii, podczas której doświadczysz połączenia wiedzy merytorycznej w formacie eksperckich prelekcji z ich praktycznym rozszerzeniem podczas warsztatów. Wydarzenie to kompendium specjalistycznych treści z aż 9 zakresów: stomatologii zachowawczej, endodoncji, radiologii, protetyki, techniki dentystycznej, implantologii, stomatologii estetycznej, higieny oraz periodontologii!
 

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel: 61 66 55 774
tel kom: 536 077 338

Godziny pracy:
pon. - pt. 08:00 - 16:00

 
@Copyright 2024 Forum Media Polska